Greening Lease Portefeuille Duurzame Energiesystemen (2e Tranche)

Greening Lease Portefeuille Duurzame Energiesystemen (2e Tranche)
Einddatum: 31 oktober 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5,25% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

Greening Lease Projects I B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een nieuwe senior Obligatielening II (géén achterstelling) verbonden aan een portefeuille van 11 duurzame energiesystemen.

Geboden rente 5,25%
Streefbedrag € 435.000
Geïnvesteerd bedrag € 435.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €435.000 voor de exploitatie van 11 duurzame energiesystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Greening Lease Projects I B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Greening Lease Projects I B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit leaseopbrengsten van de portefeuille van 11 duurzame energiesystemen. De energiesystemen zijn reeds allen verleased op basis van onopzegbare 3 tot 7 jarige leasecontracten

 

Kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling: Greening Lease Projects I B.V.
Hoofdsom: €435.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Seniore positie (geen achterstelling)
Ingangsdatum: 10 oktober 2017
Rentevergoeding: 5,25% per jaar
Rentebetaling: Kwartaallijks, voor het eerst te betalen op 10 januari 2018
Looptijd: 72 maanden (6 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Annuitair, op kwartaalbasis
Zekerheden: Pandrechten op o.a. de activa (systemen) en vorderingen uit leasecontracten
Transactiekosten: 2,0% van de nominale waarde
Effectief rendement: 4,6% rekening houdend met transactiekosten

 

Laatste update (8 oktober 2018)

  • Op 10 juli 2018 is de derde rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan Obligatiehouders.
  • De eerstvolgende betaling vindt plaats op 10 october 2018. 
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Investeerders

A.J.M. Leenaars
A.J.M. Leenaars
Soort aflossing en duurzaamheid.
J.C.H.M. Kessels
J.C.H.M. Kessels
energietransitie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Bijdragen aan energietransitie
A.P.  de Lijster
A.P. de Lijster
Leuk om groen te investeren
N.T. Eveleens
N.T. Eveleens
Investeren in duurzaamheid met een mooi rendement
J.J.B. van den Berg
J.J.B. van den Berg
Interessante propositie
T.R. Kosicki
T.R. Kosicki
vergroening en rendement

Aanbieder

Greening Lease Projects I B.V.
Portefeuille: 11 duurzame energiesystemen
Status: Systemen zijn verhuurd aan klanten op basis van 3-7 jarige contracten
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €250.000 wordt geïnvesteerd in Obligaties
Zekerheden Obligatielening: Eerste pandrecht op de voor overdracht vatbare rechten/vorderingen uit de leasecontracten en (indien van toepassing) verzekeringen met betrekking tot de onder de Obligatielening II gefinancierde leasetransacties;
Eerste pandrecht op de onder de Obligatielening II gefinancierde Duurzame Energiesystemen indien en voor zover de juridische eigendom onder het/de betreffende leasecontract(en) aan de Uitgevende Instelling toekomt (zie Obligatiehouderpandlijst in bijlage 3).
Investerings- overeenkomst: Download voorbeeld
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Stel uw vraag: info@greeninglease.com
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.