Greening Lease Portefeuille Duurzame Energiesystemen (2e Tranche)

Greening Lease Portefeuille Duurzame Energiesystemen (2e Tranche)
Einddatum: 31 oktober 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €435.000 voor de exploitatie van 11 duurzame energiesystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Greening Lease Projects I B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,25%
Streefbedrag € 435.000
Geïnvesteerd bedrag € 435.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €435.000 voor de exploitatie van 11 duurzame energiesystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Greening Lease Projects I B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Greening Lease Projects I B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit leaseopbrengsten van de portefeuille van 11 duurzame energiesystemen. De energiesystemen zijn reeds allen verleased op basis van onopzegbare 3 tot 7 jarige leasecontracten

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Greening Lease Projects I B.V.
Hoofdsom: €435.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Seniore positie (geen achterstelling)
Ingangsdatum: 10 oktober 2017
Rentevergoeding: 5,25% per jaar
Rentebetaling: Kwartaallijks, voor het eerst te betalen op 10 januari 2018
Looptijd: 72 maanden (6 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Annuitair, op kwartaalbasis
Zekerheden: Pandrechten op o.a. de activa (systemen) en vorderingen uit leasecontracten
Transactiekosten: 2,0% van de nominale waarde
Effectief rendement: 4,6% rekening houdend met transactiekosten

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende betaling vindt plaats op 10 januari 2022.
  • Op 10 oktober 2021 is de zestiende rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Greening Lease Projects I B.V.
Portefeuille: 11 duurzame energiesystemen
Status: Systemen zijn verhuurd aan klanten op basis van 3-7 jarige contracten
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €250.000 wordt geïnvesteerd in Obligaties
Zekerheden Obligatielening: Eerste pandrecht op de voor overdracht vatbare rechten/vorderingen uit de leasecontracten en (indien van toepassing) verzekeringen met betrekking tot de onder de Obligatielening II gefinancierde leasetransacties;
Eerste pandrecht op de onder de Obligatielening II gefinancierde Duurzame Energiesystemen indien en voor zover de juridische eigendom onder het/de betreffende leasecontract(en) aan de Uitgevende Instelling toekomt (zie Obligatiehouderpandlijst in bijlage 3).
Investerings- overeenkomst: Download voorbeeld
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Stel uw vraag: info@greeninglease.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.