HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV3)

HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV3)
Einddatum: 14 september 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5,5% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

HalloStroom biedt u de mogelijkheid om te investeren in een nieuwe senior obligatielening (géén achterstelling) verbonden aan een portefeuille zonnestroomsystemen.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 500.000
Geïnvesteerd bedrag € 500.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 14 augustus om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €500.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

 

Voor de financiering van de bouw en exploitatie van een portefeuille reeds verhuurde zonnestroom systemen geeft Hallostroom Huur Zon III B.V. een senior (géén achterstelling) 5,5% obligatielening uit met een looptijd van 2 jaar.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Investeer nu, ontvang 5,5% rente en versnel de energietransitie in Nederland.
HalloStroom biedt haar klanten de mogelijkheid om zelf schone energie op te wekken en daarmee direct te besparen op energiekosten zonder hoge aanvangsinvesteringen. Dit doet zij door, na een uitgebreid screeningproces, Zonnestroomsystemen aan haar klanten te verhuren op basis van 10-jarige huurcontracten. De klant bespaart zo direct op haar maandelijkse energiekosten en betaalt daarvoor een maandelijks huurbedrag aan HalloStroom.

 

Nieuwe speler, beproefd concept
De belangstelling voor het huren van zonnepanelen groeit exponentieel in Nederland. Hallostroom is sinds eind 2015 actief op de Nederlandse markt en heeft sinds begin 2016 meer dan 300 zonnestroomsystemen operationeel op daken van particuliere woningeigenaren opgeleverd. Dat doet ze dusdanig goed, dat klanten de dienstverlening van HalloStroom beoordelen met een 9,1.

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van een portefeuille reeds verhuurde zonnestroomsystemen. Met de huuropbrengsten worden de verplichtingen van de obligatielening en een commerciële marge gedekt.

 • Het betreft een portefeuille van, in beginsel, 110 systemen door heel Nederland geplaatst;
 • De zonnestroomsystemen zijn reeds allen verhuurd voor 10 jaar aan particuliere woningeigenaren;
 • De huiseigenaren die de systemen huren zijn uitgebreid gescreend om wanbetaling te voorkomen;
 • De zonnestroomsystemen zijn ontworpen om na installatie onderhoudsvrij te functioneren.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: HalloStroom Huur Zon III B.V.
Hoofdsom: €500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Seniore positie (geen achterstelling).
Rentevergoeding: 5,5% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 24 maanden (2 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens aan het einde van de Looptijd
Zekerheden: Pandrechten op o.a. de activa (systemen) en huurcontracten
Transactiekosten: 0,7% van de nominale waarde

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.007 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€7);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks €55,00 aan rente;
 • Aan het einde van de looptijd (2 jaar) wordt de Obligatielening afgelost;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie €1.110,00 op een investering van €1.007;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 5,1% op jaarbasis.

 

Aflossingscapaciteit en zekerheden

 • De geprognotiseerde kasstromen van de Uitgevende Instelling gedurende de looptijd van de obligatielening zijn ruim voldoende om de rente- en aflossing aan de obligatiehouders te dekken;
 • De Uitgevende Instelling beoogt de obligatielening aan het einde van de Looptijd te herfinancieren. De herfinanciering is uitgebreid geanalyseerd, waarbij ook rekening is gehouden met een hogere rentestand;
 • Tenslotte worden er pandrechten gevestigd ten behoeve van de obligatiehouders om hun rechten te waarborgen in geval van calamiteiten.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Investeringen in duurzame energieprojecten worden doorgaans gekenmerkt door een relatief laag risicoprofiel en een hoge voorspelbaarheid van kasstromen. Echter, aan een investering zijn altijd enige risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de exploitatie van de zonnestroomsystemen, waaronder wanbetaling door of faillissement van huurders van zonnestroomsystemen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Hallostroom Huur Zon III B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

L.G. Eland
L.G. Eland
Rendement
M. de Gans
M. de Gans
Duurzaam, kortlopend
M. van der Burg
M. van der Burg
Duurzaamheid en rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzamen belegging
C.G.M. van Bossum
C.G.M. van Bossum
Duurzaam project, goed rendement en korte looptijd
B. Beuving
B. Beuving
Bijdragen aan de duurzame energietransitie in combinatie met rendement.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
meer rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzaam zon, acceptabele rente, korte looptijd
J. Hazejager
J. Hazejager
Duurzaam rendement
A.J. Weisz
A.J. Weisz
opbouw vermogen
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
MVO en rendement
J.J. Bijlsma
J.J. Bijlsma
belegging
belegging
W.B. van Wel
W.B. van Wel
vertrouwen
E. Houwer
E. Houwer
rendement
A.G. Bollen
A.G. Bollen
groen en rendement
F. de Wolff
F. de Wolff
duurzaam, rendement
G.M.H. de Groot
G.M.H. de Groot
rente en doel
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Goed rendement op duurzame investering
E.W. Engel
E.W. Engel
Duurzaam + rendement
C.J.M. Mieras
C.J.M. Mieras
milieuvriendelijk en redelijk rendement
P.H. Weener
P.H. Weener
Belegging
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
rente en duurzaamheid
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Wil graag mijn spaargeld op een goede manier beleggen.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Milieu en rendement
E.M.W. van Koolwijk
E.M.W. van Koolwijk
duurzaam beleggen
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Belangrijk om verduurzaming te ondersteunen!!!
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Energietransitie versnellen!!!
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Zonnige toekomst gewenst
A.J. Maris
A.J. Maris
Duurzaam project
D.P. de Bruijn
D.P. de Bruijn
Ondersteunen energietransitie plus een beetje rendement halen op spaargeld.
A. Brandenburg
A. Brandenburg
Investeren in transitie
K. van Winsen
K. van Winsen
Meer rendement dan op mijn spaarrekening
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Zonnesystemen op ieder geschikt dak in Nederland!
P.M.G. Engbers
P.M.G. Engbers
Versnel energie transitie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzaam rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzame belegging
C.A. Roos
C.A. Roos
Pensioen voorziening/Rendement maken
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
mooi dat er steeds meer zonnepanelen op daken komen!
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
spreiding, wereld verder helpen, rendement

Aanbieder

HalloStroom Huur Zon III B.V.
Portefeuille: Ca. 110 Zonnestroomsystemen op daken van particuliere woningeigenaren
Status: Systemen zijn voor 10 jaar verhuurd aan particuliere woningeigenaren
Voorwaarden Obligatielening: Streefbedrag van €500.000 is geïnvesteerd
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op Zonnestroomsystemen, huidige en toekomstige vorderingen, en op de bankrekeningen van de Uitgevende Instelling
Investerings- overeenkomst: Download voorbeeld
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Stel uw vraag: crowdfunding@hallostroom.nl
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:
DuurzaamInvesteren
Singel 146
1015 AG Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.