Qurrent Buurtmolen Herbaijum

Qurrent Buurtmolen Herbaijum
Einddatum: 30 december 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Investeer nu, ontvang 4,0% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

Uniek in Nederland: de Buurtmolen! Qurrent en EWT ontwikkelden samen een nieuw model voor een coöperatieve windmolen die huishoudens van groene stroom voorziet tegen een zeer scherp tarief.

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 630.000
Geïnvesteerd bedrag € 630.000
100%

Beschrijving

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €630.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

 

Voor de financiering van de bouw en exploitatie van het Windproject Herbaijum geeft Coöperatie Buurtmolen Herbaijum U.A. een senior 4,0% obligatielening uit met een looptijd van 7 jaar, met herfinanciering aan het einde van de looptijd. Bij uitblijven van herfinanciering is de looptijd maximaal 15 jaar. 

De verplichtingen onder de Obligatielening worden gedekt door de verkoop van de opgewekte windenergie, de verkoop van Garanties Van Oorsprong (GVO's) en de contributie van de leden van de Coöperatie.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Uniek in Nederland: De Buurtmolen!
Deze coöperatieve windmolen biedt omwonenden (postcoderoos-model) de mogelijkheid om lokaal opgewekte duurzame stroom af te nemen. Deelnemers zijn vrijgesteld van energiebelasting en profiteren van de laagste energietarieven van Nederland. Groene energieleverancier Qurrent en de Nederlandse windmolenfabrikant EWT ontwikkelden samen dit unieke concept.

Meer informatie over het Buurtmolen concept vindt u op: www.buurtmolen.nl

 

Herbaijum heeft de primeur!
In Herbaijum, Provincie Friesland, wordt de eerste Buurtmolen van Nederland gerealiseerd door Coöperatie Buurtmolen Herbaijum U.A.

In samenwerking met Qurrent plaatst de coöperatie hier een EWT DirectWind windmolen die 400-600 huishoudens (leden) van lokaal opgewekte duurzame stroom kan voorzien tegen het laagste tarief van Nederland! (peiling mei 2017). 

 

Laagste stroomtarief van Nederland
Huishoudens die stroom afnemen van deze 'Buurtmolen' zijn automatisch mede-eigenaar en profiteren, ten minste 15 jaar lang, direct van het laagste stroomtarief van Nederland. U kunt alleen lid worden van een Buurtmolen coöperatie als u in de directe omgeving van de Buurtmolen woont.

Echter, ook als u niet in de buurt woont kunt u toch profiteren van de Buurtmolen. U kunt namelijk investeren in de obligatielening die de coöperatie uitgeeft om een deel van de bouwkosten van de Buurtmolen te dekken. een senior obligatielening uit met een nominale waarde van €630.000, een rentepercentage van 4,0% en een looptijd van 7 jaar (tot maximaal 15 jaar bij uitblijven van herfinanciering).

De resterende benodigde financiering, ad €600.000, wordt verstrekt door FSFE, het energiefonds van de Provincie Friesland. Door te investeren in de obligatielening ontvangt u een duurzaam rendement en u draagt tegelijkertijd bij aan de verduurzaming van Nederland.

 

Over initiatiefnemer Qurrent
Qurrent is de grootste energiecoöperatie van Nederland en is door de Consumentenbond en Greenpeace voor de derde keer uitgeroepen tot de groenste energieleverancier van Nederland. Qurrent streeft niet naar maximale winst, maar naar maximale impact. Het doel is dat iedereen net zoveel groene energie opwekt als verbruikt. Alleen op die manier verandert Nederland in een groene, energie neutrale samenleving. Meer informatie vindt u op www.qurrent.nl.

 

Over initiatiefnemer EWT
Emergya Wind Technologies (EWT) is een toonaangevende fabrikant van kleinere windmolens met een vermogen tot 1MW. EWT wordt wereldwijd erkend als een innovator in decentrale opwekking van (wind) energie. EWT’s DIRECTWIND windmolens onderscheiden zich door duurzaamheid, efficiëntie en lage geluidsniveaus. EWT biedt windenergie aan tegen een lagere kostprijs, waardoor klanten jaarlijks aanzienlijk besparen op de energierekening. Vooral individuele landeigenaren, industriële partijen en lokale energiecoöperaties kiezen voor EWT windmolens. Meer informatie vindt u op www.ewtdirectwind.com.

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van het Windproject Herbaijum. De verplichtingen onder de Obligatielening worden gedekt door de verkoop van de opgewekte windenergie, de GVO's en de contributie van de leden van de Coöperatie.

 • Het betreft een EWT DirectWind windmolen met een vermogen van 900 KW die 400-600 huishoudens kan voorzien van groene stroom;
 • Er is bewust gekozen voor een kleinere windmolen om zo overlast (o.a. geluid, horizon) te minimaliseren;
 • EWT zal het windproject 'turn key' realiseren en het onderhoud doen;
 • Qurrent sluit lange termijncontracten om de stroom door te leveren aan leden en de GVO's af te nemen;
 • Ook in scenario's met een (veel) lager dan verwachte windopbrengst genereert het Windproject voldoende inkomsten om de verplichtingen onder de Obligatielening te dekken;
 • Het resterende benodigde bedrag, ad €600.000, wordt door middel van een senior lening (€300.000) en een achtergestelde lening (€300.000) ingebracht door FSFE, het energiefonds van de Provincie Friesland.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Coöperatie Buurtmolen Herbaijum U.A.
Hoofdsom: €630.000.
Ingangsdatum: verwacht per 1 november 2017
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken:. Senior positie (géén achterstelling).
Rentevergoeding: 4,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie.
Rentebetaling: Jaarlijks.
Looptijd: 7 jaar met herfinanciering aan het einde van de looptijd.
Bij uitblijven van herfinanciering is de looptijd maximaal 15 jaar.
Aflossing: Gedeeltelijk (ca. 40%) gedurende de looptijd, het restant zal ineens aan het einde van de looptijd afgelost worden.
Transactiekosten: Geen.
Inschrijving en betaling:

U kunt vanaf 7 augustus 2017 inschrijven op Obligaties.
U betaalt echter pas na berichtgeving vanuit de Uitgevende Instelling dat er voldoende afnemers voor het Buurtmolen project zijn. Kies als betaalmethode de optie "Bankoverschrijving".

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €500, de nominale waarde van een Obligatie (de Hoofdsom);
 • Iedere Obligatie biedt een rentevergoeding van 4,0% over de Hoofdsom;
 • Gedurende de looptijd wordt ook een deel (ca. 40%) van de Hoofdsom afgelost, het resterende bedrag wordt aan het einde van de looptijd ineens afgelost;
 • In totaal ontvangt u per obligatie in 7 jaar €618 (of bij uitblijven herfinanciering in 15 jaar €675) op een investering van €500;
 • Uw netto gemiddelde effectieve rendement 4,0% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging. U kunt zelfs uw inleg gedeeltelijk of geheel verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de bouw en exploitatie van het windproject, waaronder lagere elektriciteitsprijzen en/of GVO prijzen en het 'weglopen' van klanten;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder beperkte verhandelbaarheid van de obligaties en herfinancieringsrisico aan het einde van de looptijd;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

 

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door haar aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Coöperatie Buurtmolen Herbaijum U.A., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Reservering voor wachtlijst
S.C.H. van der Burg
S.C.H. van der Burg
Verduurzaming
E.W.J. Dekker
E.W.J. Dekker
Sterke overtuiging in de noodzaak van het versnellen van een duurzame energietransitie en de eigen verantwoordelijkheid daarin
B. Sloots
B. Sloots
Groen doel en opbrengst
W.K.F. Leijten
W.K.F. Leijten
Rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzame energie opwekken.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzaamheid in combinatie met rendement en een aanvaardbaar risico.
S.M.M. Lammers
S.M.M. Lammers
doe graag mee aan dit initiatief!
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzaamheid
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
rendement & rentmeesterschap
P. van der Meijden
P. van der Meijden
Duurzaamheid en rendement
J.F.E. Bax
J.F.E. Bax
Bijdrage om energie onafhankelijk te worden van het buitenland.
H. Klein Teeselink
H. Klein Teeselink
mooi duurzaam project en voldoende rendement
A.I. Koffeman
A.I. Koffeman
goed lokaal initiatief
D. Blom
D. Blom
Voor meer duurzame energie
Meewerken aan duurzame energie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Bijdragen leveren aan duurzame energie en maatschappelijke cohesie versterken via buurtmolen
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Acceptabel rendement en duurzaam.... ok dus.
P.M. Kerklaan
P.M. Kerklaan
steunen vergroening en beter rendement dan spaarrekening
J. Dirks
J. Dirks
Het milieu!
J. Schaap
J. Schaap
Goed voor het mileu
H. Muijen
H. Muijen
Belangstelling voor dit soort projecten.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
ondersteun duurzame projecten
J.C.H.M. Kessels
J.C.H.M. Kessels
Investeren in duurzame ontwikkeling, energietransitie
E.M. Kamphuis
E.M. Kamphuis
Kleinschalig, lokaal en duurzaam investeren
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Versnel de Nederlandse energie transitie!
J. de Gruyter
J. de Gruyter
geïnteresseerd in dit soort kleinschalige projecten
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzame energie uit Nederland en dan óók nog eens een mooi rendement
J.L. Schippers
J.L. Schippers
Bijdrage leveren aan een beter milieu
A.A. Krebbers
A.A. Krebbers
Goed duurzaam project
F.P.M. Smit
F.P.M. Smit
Duurzaamheid
J.F. van der Wees
J.F. van der Wees
energietransitie moet sneller
A.M. van der Werf
A.M. van der Werf
weer een mooi project
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Goed om groene energie te stimuleren
A.J.M. Beukering
A.J.M. Beukering
Steun bij transitie naar duurzame energie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
bijdragen aan vergroening
Z.L.D. Viergever
Z.L.D. Viergever
Mijn steentje aan de energietransitie bijdragen
J.H. Verhagen
J.H. Verhagen
Maatschappelijk effect, 4% rendement, beschreven risico mitigatie
J.M.J. Willems
J.M.J. Willems
Goed initiatief
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Buurtmolen Herbaijum
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Bevorderen duurzaamheid en rendement
A.J.M. Leenaars
A.J.M. Leenaars
Verduurzaming
U.J. Zwart
U.J. Zwart
Goeie actie. Lokaal voordeel, globaal voordeel en een windmolen van Nederlands fabrikaat. Maatschappelijk rendement en een bijdrage aan mijn financiele vrijheid. Mooi.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Milieuvriendelijk project terwijl we het van de overheid niet moeten hebben bij het beperken van de milieuproblemen, corporatie, betrouwbaar ogende betrokken bedrijven en initiatiefnemers
D.H. Bok
D.H. Bok
Bijdragen duurzame ontwikkeling + rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Schoner energie en minder afhankelijkheid
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
bevorderen duurzaamheid
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Goed Initiatief
T. Ranzijn
T. Ranzijn
milieu
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
de gedachte achter dit project spreekt me aan, mensen actief betrekken met waar hun energie vandaan komt. Verder motiveert de huidige spaarrente niet echt om veel geld op de bank te laten staan.
R. Markerink
R. Markerink
Duurzaam project, geld niet nodig
S. van der Meer
S. van der Meer
Milieubewustzijn
L.M. Verwaijen
L.M. Verwaijen
Een goed initiatief op eigen bodem!<br />Geld niet vastzetten maar in een wat mij een betrouwbare investering lijkt, stoppen!
Q.G. Adema
Q.G. Adema
Mede mogelijk maken van innovatieve oplossingen ten behoeve van de energietransitie.
B. Beuving
B. Beuving
Bijdragen aan de duurzame energie-transitie in combinatie met rendement.
M. van der Burg
M. van der Burg
Duurzaamheid en rendement
M. van Leeuwen
M. van Leeuwen
investeren in duurzaamheid, voor het rendement hoef je het niet te doen
A.J. Koster
A.J. Koster
investeren in duurzaamheid
E.F. Blom
E.F. Blom
Duurzamer maken van onze wereld, maar reductie van energie is beter!
J.P. Trommelen
J.P. Trommelen
rendement en duurzaamheid
R.R.A. Prins
R.R.A. Prins
Goed om te investeren in groene energie. helaas woon ik niet in de buur om ook gebruik te maken van de stroom.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Meewerken aan energietransitie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
goed project
G.M.H. de Groot
G.M.H. de Groot
sector spreekt aan en goed rendement
P.H.G. Vleeshouwers
P.H.G. Vleeshouwers
Belegging in milieu.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Milieu en belegging
A.S. Slotboom
A.S. Slotboom
Symphatisanten met iniatief
R. Stoeckart
R. Stoeckart
o.a. omdat qurrent betrouwbaar is
J. Hindriks
J. Hindriks
Rendement en duurzaamheid
R. Woudwijk
R. Woudwijk
Wij zijn voorstanders van een duurzame samenleving.
K.R. Marinus
K.R. Marinus
Beter milieu
L.C. van den Heuvel
L.C. van den Heuvel
Duurzaamheid bevorderen
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzaam investeren!
H.M. Biemans
H.M. Biemans
Transitie naar duurzame energie ondersteunen
J.W. Wisselink
J.W. Wisselink
goed voor milieu
R.F. van der Kleij
R.F. van der Kleij
Zoveel mogelijk schone energie produceren! Weg van import olie en gas!
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Groene energie en rendement
R.J. linnekamp
R.J. linnekamp
versnellen duurzaamheid
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Karakter van investering i.c.m. rendement.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Wil iets goed doen met mijn geld.
J. Woodall
J. Woodall
voortgang duurzaam leven
H. Bies
H. Bies
groene energie liefhebber
C.B. Leek
C.B. Leek
Vind het een goed initiatief. Jammer dat het niet in Haarlem noord is ;-)
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Bijdrage aan de energietransitie.
E.P. Spaling
E.P. Spaling
Duurzaam en Fries
E.G. Veerman
E.G. Veerman
Windenergie is duurzaam, rendabel en betrouwbaar, en 4% rente is veel meer dan het rendement op een spaarrekening.
F.P. van der Zee
F.P. van der Zee
alle beetjes helpen
T.J. Stinesen
T.J. Stinesen
Mooi project
A.J. Kranenburg-Maassen
A.J. Kranenburg-Maassen
Vind het leuk en nuttig om een lokaal initiatief groene stroom te steunen. Woon helaas in een heel andere postcode, zodat ik geen afnemer kan worden; toch steun ik dit project van harte!
H.J.M. Timmermans
H.J.M. Timmermans
Groener maken van Nederland
H.T. Klein Wolterink
H.T. Klein Wolterink
Duurzaam investeren
J. Top
J. Top
Interesse in windenergie
L.H. Zwiers
L.H. Zwiers
ondersteunen energie transitie
H. Pals
H. Pals
stimulering energietransitie in combinatie met rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Goed initiatief; meewerken aan de energietransitie
P.M.G. Engbers
P.M.G. Engbers
Versnellen energie transitie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
groene investering met aardig rendement
T.R. Kosicki
T.R. Kosicki
rendement, helpen bij engergie transitie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Groene investering met redelijk rendement
W.G.E van Thiel
W.G.E van Thiel
Geloof in duurzaamheid en de huidige opening in de wetgeving om mee door te zetten
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
mooi project

Aanbieder

Coöperatie Buurtmolen Herbaijum U.A.

 

Windproject: Een EWT DirectWind windmolen (900KW)
Status: Klaar om te bouwen
Locaties: Herbaijum (Friesland)
Inkomsten: Verkoop van opgewekte stroom, GVO's en contributie van leden
Informatie Memorandum Download Informatie Memorandum
Investerings-overeenkomst Download voorbeeld
Email de aanbieder info@buurtmolen.nl
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 125 - 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.