HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV2)

HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV2)
Einddatum: 30 juni 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €320.000 voor de exploitatie van 75 zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon II B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 320.000
Geïnvesteerd bedrag € 320.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €320.000 voor de exploitatie van 75 zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon II B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
HalloStroom Huur Zon II B.V. geeft een niet achtergestelde obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de exploitatie van de portefeuille van 75 zonnestroomsystemen.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:       HalloStroom Huur Zon II B.V.
Hoofdsom:     €320.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal obligaties:     320
Kenmerk lening: Geen achterstelling, geen herfinancieringsrisico
Ingangsdatum: 15 juni 2017
Rente: 5,5% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 15 juni 2018
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 4,9% rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 120 maanden (10 jaar)
Aflossing: Annuïtair, gedurende de looptijd

 

Laatste update (22 september 2021)

  • HalloStroom heeft deze lening, samen met leningen uit andere SPV’s (1 t/m 7), op 9 augustus 2018 vervroegd afgelost. Op deze datum is de rente vanaf de meest recente rentebetaling tot 9 augustus 2018, en het openstaande bedrag van de lening aan investeerders overgemaakt.
  • Investeerders hebben op 3 augustus 2018 hierover bericht gehad van de uitgevende instelling.
  • Op 15 juni 2018 is de eerste rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan Obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

HalloStroom Huur Zon II B.V.
Portefeuille: Zonnestroomsystemen op daken van particuliere woningeigenaren
Status: Systemen zijn voor 10 jaar verhuurd aan particuliere woningeigenaren
Voorwaarden Obligatielening: Streefbedrag van €320.000 en bevestiging van succesvolle installatie Zonnestroomsystemen middels opleverrapporten
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op Zonnestroomsystemen, huidige en toekomstige vorderingen, en op de bankrekeningen van de Uitgevende Instelling
Investerings- overeenkomst: Download voorbeeld
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Stel uw vraag: crowdfunding@hallostroom.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.