Greening Lease Portefeuille Duurzame Energiesystemen

Greening Lease Portefeuille Duurzame Energiesystemen
Einddatum: 01 juli 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5,5% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

Greening Lease Projects I B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een nieuwe senior obligatielening (géén achterstelling) verbonden aan een portefeuille van 13 duurzame energiesystemen.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 485.000
Geïnvesteerd bedrag € 485.000
100%

Beschrijving

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €485.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

 

Voor de financiering van de installatie en exploitatie van een portefeuille duurzame energiesystemen geeft Greening Lease Projects I B.V. een senior (géén achterstelling) 5,5% obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar. De Obligatielening wordt gedurende de looptijd (kwartaallijks) geheel afgelost. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Met €1 miljoen toch nog te klein voor het tafellaken
Ondanks alle interesse in duurzame energie en energiebesparende maatregelen komen veel projecten in Nederland toch niet van de grond. Dit komt vooral voor bij projecten kleiner dan €1 miljoen. De reden hiervoor is dat banken of andere traditionele financiers niet snel genegen zijn om projecten van een dergelijke omvang te financieren. Het is vaak te veel werk voor een bank om individuele projecten op hun merites te beoordelen terwijl grote gevestigde leasemaatschappijen vooral gericht zijn op het financieren van standaard objecten 'met wielen' zoals (vracht)auto's, kranen en heftrucks.

Greening Lease, de moedermaatschappij van de Uitgevende Instelling, wil in deze financieringslacune voorzien door bedrijven en instellingen een investeringsstructuur te bieden om dergelijke energiebesparende en duurzame energieopwekkende projecten toch te realiseren.

 

Leasefinanciering voor duurzame energieprojecten
Greening Lease Projects I exploiteert een portefeuille van duurzame energiesystemen in Nederland, hiertoe geeft zij een 5,5% Obligatielening uit met de looptijd van 5 jaar.

De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van een portefeuille reeds verleasde duurzame energiesystemen. Met de opbrengst van de leasetermijnen worden de verplichtingen van de obligatielening en een commerciële marge gedekt.

 • Het betreft een portefeuille van 13 systemen door heel Nederland geplaatst;
 • De portefeuille vertegenwoordigd een investeringswaarde van €953.000 waarvan €485.000 (ca. 50%) wordt gefinancierd door de senior obligatielening;
 • De systemen worden geleased aan klanten op basis van onopzegbare 3-7 jarige leasecontracten;
 • De portefeuille bestaat uit 10 LED installaties voor winkels van een internationale modeketen, een drooginstallatie voor (uitbreiding van) een operationeel biogasproject en twee zonnestroomsystemen;
 • De systemen alsook de klanten aan wie deze geleased worden zijn allen gescreend door Greening Lease;
 • De systemen worden met garantie geïnstalleerd door de betreffende leveranciers.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Greening Lease Projects I B.V.
Hoofdsom: Minimaal €250.000 en maximaal €485.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Geen achterstelling.
Geen herfinancieringsrisico.
Rentevergoeding: 5,5% op jaarbasis over de uitstaande hoofdsom
Rentebetaling: Kwartaallijks
Looptijd: 60 maanden (5 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Kwartaallijks, conform een annuïtair schema
Zekerheden: Eerste pandrechten op o.a. de activa projecten en leasecontracten
Transactiekosten: 2,0% (incl. BTW) over de waarde van de investering

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.020 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€20);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u kwartaallijks €57,53 aan rente en aflossing per obligatie;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie €1.150,61 (20 x €57,53) op een investering van €1.020;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 4,7% op jaarbasis.

 

Aflossingscapaciteit en zekerheden

 • De geprognotiseerde kasstromen van de Uitgevende Instelling zijn ruim voldoende om de rente- en aflossing aan de obligatiehouders te dekken. De gemiddelde Debt Service Coverage Ratio (DSCR), een maatstaf voor de dekking van financiële verplichingen, bedraagt gedurende de looptijd van de de obligatielening 1,48;
 • De hoofdsom van de obligatielening bedraagt ca. 50% van de investeringswaarde van de portefeuille duurzame energiesystemen die worden gefinancierd. De overige 50% wordt ingebracht als achtergesteld vermogen door Greening Lease en de klanten die de systemen leasen; 
 • De obligatielening wordt gedurende de looptijd afgelost. Er is dus geen herfinancieringsrisico;
 • Tenslotte worden er pandrechten gevestigd ten behoeve van de obligatiehouders om hun rechten te waarborgen in geval van calamiteiten.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Investeringen in duurzame energieprojecten worden doorgaans gekenmerkt door een relatief laag risicoprofiel en een hoge voorspelbaarheid van kasstromen. Echter, aan een investering zijn altijd enige risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kunt u (een deel van) uw inleg verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de exploitatie van de projecten en contracten, waaronder wanbetaling door of faillissement van klanten ('lease nemers');
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onvoorziene calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.

DuurzaamInvesteren is niet betrokken bij het opstellen van proposities en geeft ook geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Greening Lease Projects I B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Media

Er zijn geen media documenten gevonden

Investeerders

W. Rijnsburger
W. Rijnsburger
Rendement
A.M. de Jong
A.M. de Jong
idealen
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzame karakter van investering
M.A.A. Sesink
M.A.A. Sesink
rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Versnellen van de energietransitie
C.G. van den Boom
C.G. van den Boom
Win Win situatie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzaam spreekt ons aan.
E.A. Nieuwenhuizen
E.A. Nieuwenhuizen
hogere rente
A.J.M. Leenaars
A.J.M. Leenaars
Verduurzaming en rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
groen en rendement
F.R. Ramaker
F.R. Ramaker
groene belegging
F. de Wolff
F. de Wolff
duurzaam beleggen
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
combinatie duurzaam - rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Elke kwh die niet opgewekt hoeft te worden is essentieel!
J.J.T.M. Hase
J.J.T.M. Hase
rendement en milieu
J.H. van Hal
J.H. van Hal
nette financierings structuur, het is duurzaam en aantrekkelijke vergoeding.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Goede rente, groen doel
R. van de Geest
R. van de Geest
Duurzaam en mooi rendement
E. Houwer
E. Houwer
rendement
D. van Heteren
D. van Heteren
Duurzaamheid en rendement.
A.J. Weisz
A.J. Weisz
vermogen opbouw
B.D. Manton
B.D. Manton
Hogere rendement, milieu bewust
C.H. Koelewijn
C.H. Koelewijn
Investeer middels crwodfunding de laatste 3 jaren vooral in duurzame projecten; gezien de 0,1 groei in NL in 2016 maar ook de houding van Trump is dit meer dan nodig
A. Brandenburg
A. Brandenburg
Groen gedacht
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzaam
spreiden portefeuille
J.W.J. van Wijk
J.W.J. van Wijk
Leuk en duurzaam
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Groene belegging, prima rendement in deze tijd
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
korte looptijd en rendement
F. Wittenberg
F. Wittenberg
duurzaam rendement
G.W. van Kesteren
G.W. van Kesteren
Groene investering en beter rendement dan bank
A.J. Kranenburg-Maassen
A.J. Kranenburg-Maassen
Dubbel natuurlijk: groene transitie stimuleren èn een mooi rendement!
D.A. Schuurman
D.A. Schuurman
Stimuleren van duurzaamheid
S. Brouwer
S. Brouwer
Groen is goed
A.J. Maris
A.J. Maris
Duurzaam is de toekomst
B. Beuving
B. Beuving
Duurzaam beleggen vertrouwen geven om te ontwikkelen. In combinatie met het rendement.
P.H. Weener
P.H. Weener
belegging
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Opbouwen groene portfolio
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
belang duurzame energiesystemen, lage bankrente
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
spreiding en duurzaamheid
T.H.C. De Haas
T.H.C. De Haas
aantrekkelijke belegging
Y.H. Yuen
Y.H. Yuen
spreiding van risico's
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzame belegging
F.A.M. Rietmeijer
F.A.M. Rietmeijer
Kapitaalgroei

Aanbieder

Greening Lease Projects I B.V.
Portefeuille: 13 duurzame energiesystemen die een investering vertegenwoorden van €953.000
Status: Systemen zijn verhuurd aan klanten op basis van 3-7 jarige contracten
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €250.000 wordt geïnvesteerd in Obligaties 
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op activa en contracten van de Uitgevende Instelling
Investerings- overeenkomst: Download voorbeeld
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Stel uw vraag: info@greeninglease.com
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:
DuurzaamInvesteren
Singel 146
1015 AG Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.