Hallostroom portefeuille zonnestroomsystemen (SPV1)

Hallostroom portefeuille zonnestroomsystemen (SPV1)
Einddatum: 02 juni 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €195.000 voor de exploitatie van 40 reeds verhuurde zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon I B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 195.000
Geïnvesteerd bedrag € 195.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €195.000 voor de exploitatie van 40 reeds verhuurde zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon I B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
HalloStroom Huur Zon I B.V. geeft een niet achtergestelde obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de exploitatie van de portefeuille van 40 reeds verhuurde zonnestroomsystemen.

 

Kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling:       HalloStroom Huur Zon 1 B.V.
Hoofdsom:     €195.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal Obligaties:     195
Kenmerk lening: Geen achterstelling
Ingangsdatum: 10 mei 2017
Rente: 5,5% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 10 mei 2018
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 4,9% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 120 maanden (10 jaar)
Aflossing: Annuïtair, gedurende de looptijd

 

Laatste update (22 juni 2018)

  • Op 10 mei 2018 is de eerste rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan Obligatiehouders.
  • De eerstvolgende betaling vindt plaats op 10 mei 2019.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Investeerders

Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Ondersteunen energietransitie!!!
H.J.M. Staal
H.J.M. Staal
ondersteunen van duurzame initiatieven
A. Brandenburg
A. Brandenburg
goed idee
L.W.J.C. de Kort
L.W.J.C. de Kort
spaargeld goed beleggen met meer rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
rendement op duurzame belegging
G. Tabak
G. Tabak
Redement duurzaam
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Bijdragen aan een duurzamere wereld
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
spreiden portfolio

Aanbieder

HalloStroom Huur Zon I B.V.
Portefeuille: Zonnestroomsystemen op daken van particuliere woningeigenaren
Status: Systemen zijn voor 10 jaar verhuurd aan particuliere woningeigenaren
Voorwaarden Obligatielening: Streefbedrag van €195.000 en bevestiging van succesvolle installatie Zonnestroomsystemen middels opleverrapporten
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op Zonnestroomsystemen, huidige en toekomstige vorderingen, en op de bankrekeningen van de Uitgevende Instelling
Investerings- overeenkomst: Download voorbeeld
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Stel uw vraag: crowdfunding@hallostroom.nl
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.