Hallostroom portefeuille zonnestroomsystemen (SPV1)

Hallostroom portefeuille zonnestroomsystemen (SPV1)
Einddatum: 02 juni 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €195.000 voor de exploitatie van 40 reeds verhuurde zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon I B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 195.000
Geïnvesteerd bedrag € 195.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €195.000 voor de exploitatie van 40 reeds verhuurde zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon I B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
HalloStroom Huur Zon I B.V. geeft een niet achtergestelde obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de exploitatie van de portefeuille van 40 reeds verhuurde zonnestroomsystemen.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:       HalloStroom Huur Zon 1 B.V.
Hoofdsom:     €195.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal Obligaties:     195
Kenmerk lening: Geen achterstelling
Ingangsdatum: 10 mei 2017
Rente: 5,5% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 10 mei 2018
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 4,9% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 120 maanden (10 jaar)
Aflossing: Annuïtair, gedurende de looptijd

 

Laatste update (22 september 2021)

  • HalloStroom heeft deze lening, samen met leningen uit andere SPV’s (1 t/m 7), op 9 augustus 2018 vervroegd afgelost. Op deze datum is de rente vanaf de meest recente rentebetaling tot 9 augustus 2018, en het openstaande bedrag van de lening aan investeerders overgemaakt.
  • Investeerders hebben op 3 augustus 2018 hierover bericht gehad van de uitgevende instelling.
  • Op 10 mei 2018 is de eerste rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan Obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

HalloStroom Huur Zon I B.V.
Portefeuille: Zonnestroomsystemen op daken van particuliere woningeigenaren
Status: Systemen zijn voor 10 jaar verhuurd aan particuliere woningeigenaren
Voorwaarden Obligatielening: Streefbedrag van €195.000 en bevestiging van succesvolle installatie Zonnestroomsystemen middels opleverrapporten
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op Zonnestroomsystemen, huidige en toekomstige vorderingen, en op de bankrekeningen van de Uitgevende Instelling
Investerings- overeenkomst: Download voorbeeld
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Stel uw vraag: crowdfunding@hallostroom.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.