Portefeuille Zonnestroomprojecten ISP3

Portefeuille Zonnestroomprojecten ISP3
Einddatum: 21 november 2016 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €550.000 voor de exploitatie van een portefeuille zonnestroomprojecten is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder International Solar Projects III B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 550.000
Geïnvesteerd bedrag € 550.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €550.000 voor de exploitatie van een portefeuille zonnestroomprojecten is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder International Solar Projects III B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
International Solar Projects III B.V. geeft een achtergestelde obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit een portefeuille zonneprojecten van 4,85 MWp verdeeld over 25 daken in Nederland. Deze projecten produceren jaarlijks ca. 4 miljoen KWh, genoeg om in de behoeften van ca. 1.300 huishoudens te voorzien.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: International Solar Projects III B.V.
Hoofdsom:     €550.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal obligaties:     550
Kenmerk lening: Achtergesteld aan de bankfinanciering
Ingangsdatum: 17 november 2016
Rente: 5,5% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 10 november 2017
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 4,8% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 84 maanden (7 jaar)
Aflossing: Gedurende de looptijd

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende rente- en aflossingsbetaling vindt plaats op 10 november 2021.
  • Op 10 november 2020 is de vierde rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

International Solar Projects III B.V.
Portefeuille: 4 zonnestroomprojecten
(totaal vermogen 4,85 MWp)
Status: Klaar om te bouwen
Locaties: Verspreid door Nederland
Inkomsten: Verkoop van geproduceerde stroom en SDE subsidie inkomsten
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Email de aanbieder KiesZonvoordetoekomst
@kieszon.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.