Tocardo Oosterschelde getijdenstroomcentrale

Tocardo Oosterschelde getijdenstroomcentrale
Einddatum: 31 oktober 2016 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €850.000 voor de financiering van de exploitatie van het Oosterschelde getijdenstroomproject is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Oosterschelde Tidal Power 2 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 850.000
Geïnvesteerd bedrag € 850.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €850.000 voor de financiering van de exploitatie van het Oosterschelde getijdenstroomproject is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Oosterschelde Tidal Power 2 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
In november 2015 is de Oosterschelde getijdenstroomcentrale feestelijk geïnaugureerd en inmiddels is de centrale bijna een jaar operationeel. In deze periode is een uitgebreid opstart- en testprogramma doorlopen (‘commissioning fase’) waarna nu de operationele fase van 15-20 jaar aanbreekt.
De komende jaren zal de jaarlijkse productie van de centrale gecontroleerd worden opgevoerd naar 2.500 MWh, genoeg om duurzaam in de elektriciteitsbehoefte van ca. 1.000 huishoudens te voorzien.

 

Kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling:       Oosterschelde Tidal Power 2 B.V.
Hoofdsom:     €850.000
Nominale waarde:     €500 per obligatie
Aantal Obligaties:     1.700
Kenmerk lening: Seniore positie. Geen achterstelling.
Ingangsdatum: 1 oktober 2016
Rente: 6,0% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 1 oktober 2017
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 5,3% gemiddeld per jaar, rekening houdend met betaalde transactiekosten
Looptijd: 60 maanden (5 jaar)
Aflossing: Ineens aan het einde van de Looptijd

 

Laatste update (25 maart 2021)

 • Belangrijke update (24 december 2019): Op dinsdag 24 december 2019 heeft de Rechtbank Noord-Holland Oosterschelde Tidal Power 2 B.V. failliet verklaard. De curator heeft nog geen besluit gecommuniceerd of er nog een einduitkering aan obligatiehouders gedaan kan worden.
 • Belangrijke update (30 september 2019): Op maandag 30 september heeft Tocardo middels een update naar investeerders kenbaar gemaakt dat OTP2 een besluit heeft genomen om uitstel voor de rentebetaling die gepland stond op 1 oktober 2019.
 • Belangrijke update (17 april 2019): Op woensdag 17 april heeft Tocardo middels een update naar investeerders kenbaar gemaakt dat de aandeelhouders per 1 april 2019 een nieuwe CEO hebben aangesteld en dat OTP2 in mei met aanvullende financiële informatie komt waarmee inzichtelijk wordt waarom OTP2 in 2018 niet aan haar renteverplichting kon voldoen.
 • Belangrijke update (28 september 2018): Op vrijdag 28 september heeft Tocardo middels een update naar investeerders kenbaar gemaakt dat OTP2 een besluit heeft genomen om uitstel van enkele maanden te vragen voor de rentebetaling die gepland stond op 1 oktober 2018.
 • Belangrijke update (22 maart 2018): Op 22 maart hebben investeerders communicatie gehad van Tocardo. De doorstart is publiek gemaakt via een persbericht vanuit de Provincie Noord Holland, PDENH en Tocardo.
 • Belangrijke update (26 februari 2018): Op zaterdag 17 februari heeft Tocardo middels een persbericht op haar website kenbaar gemaakt dat zij met nieuwe aandeelhouders definitief een doorstart maakt.
 • In een artikel in het Financieel Dagblad van 19 februari meldt de curator dat alle vier de dochtermaatschappijen, waaronder OTP2, onderdeel uitmaken van de doorstart. Lees hier het artikel op FD.nl
 • Belangrijke update (16 januari 2018): Afgelopen week werd bekend dat Tocardo International B.V. (Tocardo), de moedermaatschappij van OTP2, failliet is gegaan en op dit moment een doorstart onderzoekt. In de media zijn enkele berichten gepubliceerd waarin de kans van een succesvolle doorstart positief worden ingeschat, echter, er hierover is nog geen uitsluitsel. Het faillissement van Tocardo betreft formeel niet OTP2, echter, het is onduidelijk of en welke gevolgen deze ontwikkeling kan hebben op de toekomst van OTP2.

  DuurzaamInvesteren heeft periodiek contact met Tocardo. De feedback is dat de doorstart nu alle prioriteit geniet. Aansluitend zal duidelijk worden wat de situatie bij OTP2 is. In eerdere communicatie heeft de aangestelde bewindvoerder (inmiddels curator) van Tocardo aangegeven dat het continueren van de projecten van Tocardo als uitgangspunt genomen wordt, echter, ook hier is nog geen uitsluitsel over.

  Van enkelen van u ontvingen wij de vraag of, indien het onverhoopt zover komt, DuurzaamInvesteren een rol wil vervullen bij het organiseren en ondersteunen van obligatiehouders. Bij deze willen wij aan u allen bevestigen dat Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren uiteraard zal aanbieden u te ondersteunen.
 • Laatste update via Omroep Zeeland (11 januari 2018): Omroep Zeeland over Tocardo
 • Belangrijke update (10 januari 2018): Tocardo International B.V. (“Tocardo”), moedermaatschappij van de uitgevende instelling van de obligatielening Oosterschelde Tidal Power 2 B.V. (“OTP2”), is in staat van faillissement verklaard. Bewindvoerder Alexander Claus benadrukt dat de onderhandelingen over een doorstart nog steeds lopen.
 • Belangrijke update (3 januari 2018): Tocardo International B.V. (“Tocardo”), moedermaatschappij van de uitgevende instelling van de obligatielening Oosterschelde Tidal Power 2 B.V. (“OTP2”), heeft voorlopige surseance van betaling aangevraagd en gekregen.
  • Lees hier het bericht van Tocardo International B.V..
  • De surseance betreft formeel niet OTP2. Het is op dit moment echter niet duidelijk of en welke gevolgen de surseance van de moedermaatschappij kan hebben op de toekomst van OTP2.
  • In de communicatie geeft Tocardo aan zich, samen met de bewindvoerder die is aangesteld om de surseance te begeleiden, te beraden over toekomstscenario’s waarbij het continueren van de projecten van Tocardo als uitgangspunt genomen wordt.
  • Op dit moment is er niet meer informatie dan zoals door Tocardo gecommuniceerd. Zij zullen obligatiehouders rechtstreeks berichten over verdere ontwikkelingen.
  • Wanneer verdere informatie beschikbaar komt zal deze ook op deze pagina worden gepubliceerd
 • De aanbieder voldoet daardoor op dit moment niet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is sprake van betalingsachterstanden.
 • De eerstvolgende betaling stond gepland op 1 oktober 2018, maar heeft niet plaatsgevonden.
 • De eerste betaling is gedaan op 1 oktober 2017. 

Heeft u vragen?

Aanbieder

Oosterschelde Tidal Power 2 B.V.
Object: Tocardo getijdenstroomcentrale, Oosterscheldekering Zeeland
Status: Operationeel sinds november 2015
Inkomsten: Verkoop van stroom, groencertificaten en SDE subsidie
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Email de aanbieder: obligaties@tocardo.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.