Zelfstroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV6)

Zelfstroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV6)
Einddatum: 30 september 2016 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
Investeerders financierden de beoogde €700.000 voor aankoop en exploitatie van de Zonnestroomsystemen.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert alle investeerders en de aanbieder Zelfstroom met dit resultaat.

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 700.000
Geïnvesteerd bedrag € 700.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
Investeerders financierden de beoogde €700.000 voor aankoop en exploitatie van de Zonnestroomsystemen.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert alle investeerders en de aanbieder Zelfstroom SPV 6 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van de portefeuille zonnestroomsystemen
Zelfstroom SPV 6 B.V. exploiteert een portefeuille van ca. 175 operationele zonnestroomsystemen. De systemen zijn geinstalleerd bij particuliere woningbezitters die de systemen voor een periode van 10 jaar hebben gehuurd. De besparing op de energienota is vaak hoger dan de huursom waardoor huurders er direct op vooruitgaan. De ontvangen huurinkomsten worden gebruikt door de Uitgevende Instelling om de verplichtingen aan Obligatiehouders en een commerciele marge te dekken.

 

Kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling:       Zelfstroom SPV 6 B.V.
Hoofdsom:     €700.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal Obligaties:     700
Kenmerk lening: Seniore obligatielening, geen achterstelling
Ingangsdatum: 13 juli 2016
Rente: 6,5% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 13 juli 2017
Effectief rendement: 5,4% op jaarbasis, rekening houdend met transactiekosten en vervroegde aflossing
Looptijd: 24 maanden (2 jaar)
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op o.a. activa en huurcontracten

 

Laatste update (22 september 2021)

  • Zelfstroom heeft deze lening, samen met leningen uit andere SPV’s (1 t/m 10), geherfinancierd met een bancaire projectfinanciering van Triodos.
  • Op 3 april 2018 is daarom de obligatielening vervroegd afgelost. Op deze datum is de rente vanaf de meest recente rentebetaling tot 3 april 2018, en het openstaande bedrag van de lening aan investeerders overgemaakt.
    Investeerders hebben op 20 maart 2018 hierover bericht gehad van de uitgevende instelling.
  • Op 13 juli 2017 is de eerste rentebetaling overgemaakt aan Obligatiehouders.
  • Het beoogde bedrag van €700.000 is gefinancierd en alle systemen zijn geïnstalleerd en operationeel.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?

 

Media

Er zijn geen media documenten gevonden

Aanbieder

Zelfstroom SPV 6 B.V.
Portefeuille: ca. 175 operationele zonnestroomsystemen
Status: Systemen verhuurd voor 10 jaar aan particulieren
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €350.000
Controle installatie alle systemen
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op o.a. activa en huurcontracten
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Heeft u vragen? investeer@zelfstroom.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.