Rooftop Energy portefeuille Zonne-energie installaties

Rooftop Energy portefeuille Zonne-energie installaties
Einddatum: 31 december 2015 Minimaal te investeren bedrag: € 2.500

Dit project is succesvol gesloten
Investeerders financierden de beoogde €600.000 voor de bouw en exploitatie van 24 solar projecten.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert alle investeerders en de aanbieder Rooftop Energy Zon 17 B.V. met dit resultaat.

Verwacht rendement 6,00%
Streefbedrag € 600.000
Geïnvesteerd bedrag € 600.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
Investeerders financierden de beoogde €600.000 voor de bouw en exploitatie van 24 solar projecten.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert alle investeerders en de aanbieder Rooftop Energy Zon 17 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van de portefeuille zonnestroomsystemen
Met de voorgenomen uitgifte van certificaten wil RTE Groep €600.000 aan additioneel eigen vermogen ophalen om de bouw van 24 nieuwe zonne-energieinstallaties te financieren. De uitgegeven certificaten zijn één op één verbonden aan 6% cumulatief preferente aandelen.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:       Rooftop Energy Zon 17 B.V.
Hoofdsom:     €600.000
Nominale waarde:     €2.500 per certificaat
Aantal obligaties:     240
Kenmerk certificaten: Verbonden aan 6% cumulatief preferente aandelen
Ingangsdatum: 14 december 2015
Dividend: 6,0% per jaar (cumulatief preferent)
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% van het geïnvesteerde bedrag
Looptijd: 180 maanden (15 jaar)
Aflossing: Gedurende de looptijd wordt de som geheel afgelost

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • Investeerders kunnen de voortgang rechtstreeks volgen via de Rooftop Energy portal.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens certificaathouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Rooftop Energy Zon 17 B.V.

 

Portefeuille: 24 zonne-energie installaties
Status: Klaar om gebouwd te worden
Locaties: Verspreid door Nederland
Exploitatie: Rooftop Energy Zon 17 B.V.
Doel uitgifte certificaten: Financiering eigen vermogen ad €600.000
 
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Heeft u vragen? info@groendus.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.