Horti Beheer B.V. - Acquisitie grond en glastuinbouw zonnestroomsystemen

Horti Beheer B.V. - Acquisitie grond en glastuinbouw zonnestroomsystemen
Einddatum: 20 februari 2023 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde € 2.212.000 verbonden aan de financiering voor de aankoop van grond en de daarbij behorende glastuinbouw opstallen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Horti Beheer B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 8,00%
Streefbedrag € 2.212.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.212.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde € 2.212.000 verbonden aan de financiering voor de aankoop van grond en de daarbij behorende glastuinbouw opstallen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Horti Beheer B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Horti Beheer B.V.
Hoofdsom:  €2.212.000.
Nominale waarde: €1.000 per obligatie.
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie).
Rangorde: Senior (géén achterstelling).
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis.
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald, telkens op de rente- en aflossingsdatum.
Ingansdatum: 20 februari 2023
Looptijd: Vier (4) jaar. 
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost middels een herfinanciering.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt (zodra mogelijk per ommegaande) de volgende gedeelde zekerheidsrechten aan de stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Het eerste hypotheekrecht op de grond en opstal;
  • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige vorderingen) van uitgevende instelling;
  • Het eerste pandrecht op alle overige activa van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan pb@foresteffectfund.com
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

 

(c) Horti Beheer B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Horti Beheer B.V.
Doel van de obligatielening:

Het financieren van de aankoop van grond en de daarbij behorende glastuinbouw opstallen. Daarnaast wordt het dak geschikt gemaakt om de PV-systemen te kunnen plaatsen

Status:

Benodigde vergunningen en SDE subsidie verkregen en netaansluiting zeker gesteld.

Voorwaarden Obligatielening:

Dat minimaal €1.600.000 in de obligatielening geinvesteerd wordt.

Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: pb@foresteffectfund.com 

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.