LENS INKOOP B.V. - WERKVOORRAAD ZONNESTROOMSYSTEMEN RONDE 4

LENS INKOOP B.V. - WERKVOORRAAD ZONNESTROOMSYSTEMEN RONDE 4
Einddatum: 23 januari 2023 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €500.000 verbonden aan de financiering van het aankopen van (componenten van) zonnestroomsystemen waaronder zonnepanelen, omvormers, dak montage materiaal, productiemeters en overige hardware en arbeid om de zonnestroomsystemen te installeren is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Lens Inkoop B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 500.000
Geïnvesteerd bedrag € 500.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €500.000 verbonden aan de financiering van het aankopen van (componenten van) zonnestroomsystemen waaronder zonnepanelen, omvormers, dak montage materiaal, productiemeters en overige hardware en arbeid om de zonnestroomsystemen te installeren is succesvol gefinancierd.  
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Lens Inkoop B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Lens Inkoop B.V.
Hoofdsom: €500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening. Niet achtergesteld aan andere leningen
Rentevergoeding: 6,5% op jaarbasis
Rentebetaling: Per kwartaal, telkens op de rente- en aflossingsdatum
Ingangsdatum: 19 januari 2023
Looptijd: 4 jaar (48 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd wordt 20% lineair afgelost, het restant via een bullet-afbetaling
Zekerheden:

Het eerste pandrecht op alle activa inclusief de waarde van de werkvoorraad van de uitgevende instelling verkegen door deze obligatielening

Onvoorwaardelijke garantie: Onvoorwaardelijke garantie van Lens Holding B.V., de moedermaatschappij van Lens B.V., voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@lens-energie.nl 
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

 

(c) Lens Inkoop B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Lens Inkoop B.V.
Doel van de obligatielening:

Financiering van het werkkapitaal van de uitgevende instelling. Dit werkkapitaal wordt gebruikt voor het financieren van de werkvoorraad zonnestroomsystemen.

Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €250.000 in de obligatielening geïnvesteerd wordt.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

info@lens-energie.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.