Windpark Ferrum - Obligatielening

Windpark Ferrum - Obligatielening
Einddatum: 24 maart 2023 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Windpark Ferrum B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een operationeel windpark zonder transactiekosten! De nominale rente op de obligatielening bedraagt 6,0% met een looptijd van 10 jaar.

Windpark Ferrum B.V., beoogt de obligatielening uit te geven voor een bedrag van maximaal €4.500.000. In eerste plaats werd de lening uitgegeven om de omwonenden de mogelijkheid te geven via de obligatielening te participeren in de exploitatie van het nabij gelegen windpark. Nu is de propositie ook open voor andere geïnteresseerden.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 4.500.000
Geïnvesteerd bedrag € 4.500.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 24 februari om 10:00 kunnen omwonenden in deze aanbieding investeren***
*** Vanaf donderdag 9 maart om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.500.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Windpark Ferrum B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 6,0% junior obligatielening met een looptijd van 10 jaar. De uit te geven obligatielening bedraagt €4.500.000 en wordt half jaarlijks afgelost.

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

Windpark Ferrum
‘Windpark Ferrum’ is de projectnaam van een windpark bestaande uit 3 turbines dat op het bedrijfsterrein van Tata Steel in IJmuiden is gebouwd. ‘Ferrum’ betekent ‘ijzer’ in het Latijn. De naam refereert aan het industriële erfgoed van het terrein, waar in 1918 Hoogovens werd gesticht.

De Provincie Noord-Holland heeft het zuidelijke gedeelte van het bedrijfsterrein van Tata Steel aangewezen als ‘herstructureringsgebied’, ofwel een zoekgebied voor windenergie. Windturbines op dit terrein leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de provinciale doelstelling voor windenergie in een industriële omgeving. Daarbij is het windklimaat op het bedrijfsterrein erg gunstig.

Het windpark is een samenwerkingsproject tussen staalbedrijf Tata Steel, duurzame energieontwikkelaar Infinergy, Windcollectief Noord-Holland en milieuadviesbureau Royal HaskoningDHV. In juli 2017 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland het project groen licht gegeven. In oktober 2020 is het windpark formeel opgeleverd.

Infinergy
Infinergy is een ontwikkelaar van duurzame energieprojecten, met een focus op wind op land en zon. Het bedrijf heeft vestigingen in Nederland, Engeland en Australië. Infinergy heeft veel ervaring met de ontwikkeling van windturbines op industrieterreinen, bijvoorbeeld op een op- en overslagterrein voor vloeibaar gas in Wales.

Tata Steel
Tata Steel heeft ambitieuze bedrijfsdoelstellen op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijf wil niet alleen op een zo milieubewust mogelijke manier staal produceren, het wil ook bijdragen aan de opwekking van hernieuwbare energie op het bedrijfsterrein. Het inzetten van windenergie past in deze visie.

Windcollectief Noord-Holland B.V.
Windcollectief Noord-Holland B.V. heeft een aantal saneringsturbines in bezit. De aandeelhouders zijn een windenergiecoöperatie en particuliere windmolenexploitanten in Noord-Holland. De aandeelhouders van het Windcollectief willen nu en later in de windenergie actief zijn.

Royal HaskoningDHV
Royal HaskoningDHV is een milieuadviesbureau met jarenlange ervaring in het IJmond-gebied. Het bedrijf heeft een kennis van het bedrijfsterrein en de bedrijfsprocessen van Tata Steel; expertise die van groot belang is geweest bij de realisatie van het windpark, op zo’n complexe industriële locatie. Royal HaskoningDHV heeft alle milieutechnische aspecten rond het project uitgevoerd en neemt in de operationele fase groene stroom af voor de jaarlijkse voorziening van vier van haar kantoren.

Exclusieve aandacht voor de omgeving
De initiatiefnemers van Windpark Ferrum vinden het belangrijk omwonenden van het Windpark de mogelijkheid te bieden om te investeren in het Windpark. Daarom biedt de uitgevende instelling een investeringsmogelijkheid door het uitgeven van een achtergestelde obligatielening  speciaal voor omwonenden. De obligatielening wordt aanvankelijk enkel aangeboden aan omwonenden. Na een exclusieve inschrijvingsperiode wordt de obligatielening opengesteld voor iedereen om te doen.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Windpark Ferrum B.V.
Hoofdsom: Minimaal €2.500.000 en maximaal €4.500.000.
Nominale waarde: €1.000 per obligatie.
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie).
Rangorde: Junior obligatielening.
Rentevergoeding: 6,0% op jaarbasis.
Rentebetaling: Half-jaarlijks, telkens op de rente- en aflossingsdatum
Looptijd: 10 jaar 
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd lineair geheel afgelost.
Zekerheden:

Er worden geen zekerheidsrechten verstrekt aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 0,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

  • Stel: U investeert in één (1) obligatie. Bij inschrijving betaalt u €1.000,00 voor de obligatie en éénmalig €0,00 (0% over uw inleg) aan Transactiekosten.
  • Conform de tabel in paragraaf 3.4.4 (Overzicht van rente- en aflossingsbetalingen) ontvangt u gedurende de looptijd jaarlijks een bedrag aan rente en aflossing.
  • In totaal ontvangt u gedurende de looptijd totaal €1.315,00 op een investering van €1.000,00.
  • Uw netto effectief rendement, rekening houdend met betaalde transactiekosten in dit geval (€0), bedraagt daarmee 6,00% op jaarbasis. 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lager dan verwachte windopbrengst;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

  • Risico van schade aan het windpark;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) Windpark Ferrum B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Windpark Ferrum B.V.

Doel:

De opbrengst van de uitgifte zal gebruikt worden van een herfinanciering van een deel van de financiering.

Voorwaarden voor uitgifte:

Dat minimaal €2.500.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd.

Informatie-memorandum:

Download informatiememorandum

Obligatievoorwaarden:

Download obligatievoorwaarden

AFM informatiedocument:

Download AFM informatiedocument

Stel uw vraag:

t.wierda@infinergy.nl

Website:

https://www.windparkferrum.nl/

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.