Refurb Battery Operations B.V. - Portefeuille Energieopslagsystemen ronde 1

Refurb Battery Operations B.V. - Portefeuille Energieopslagsystemen ronde 1
Einddatum: 24 december 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.150.000 verbonden aan de financiering van de aanschaf van 4 circulaire energieopslagsystemen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Refurb Battery Operations B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 1.150.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.150.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.150.000 verbonden aan de financiering van de aanschaf van 4 circulaire energieopslagsystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Refurb Battery Operations B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Refurb Battery Operations B.V.
Hoofdsom: €1.150.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening. Niet achtergesteld aan andere leningen
Rentevergoeding: 7,0% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald, telkens op 1 januari van ieder jaar (de ‘rente- en aflossingsdatum’), voor het eerst op 1 januari 2024
Ingangsdatum: 19 december 2022
Looptijd: 3 jaar 
Aflossing: Volledig gedurende de looptijd, conform het schema opgenomen in paragraaf 3.3.3 (Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen)
Zekerheden en convenanten:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Eerst en enig pandrecht op de portefeuille energie opslagsystemen, de daaraan verbonden verhuurcontracten onderhanden werk in de vorm van energieopslagsystemen en onderdelen daarvan in aanbouw of bestelling.

Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan investeren@refurbbattery.eu
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

 

(c) Refurb Battery Operations B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Refurb Battery Operations B.V.

Doel:

Financiering van de aanschaf van 4 circulaire energieopslagsystemen ten behoeve van haar portefeuille energieopslagsystemen

Voorwaarden voor uitgifte:

Dat minimaal €575.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd.

Informatie-memorandum:

Download informatiememorandum

Obligatievoorwaarden:

Download obligatievoorwaarden

AFM informatiedocument:

Download AFM informatiedocument

Stel uw vraag:

Email de aanbieder

Website:

https://refurbbattery.eu/

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.