HeatTransformers - WERKVOORRAAD WARMTEPOMPEN RONDE 1

HeatTransformers - WERKVOORRAAD WARMTEPOMPEN RONDE 1
Einddatum: 09 januari 2023 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.495.000 verbonden aan de financiering van warmtepompen en overige hardware om de warmtepompen te installeren is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HeatStore B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,20%
Streefbedrag € 2.495.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.495.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten 
De beoogde €2.495.000 verbonden aan de financiering van warmtepompen en overige hardware om de warmtepompen te installeren is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HeatStore B.V. met dit resultaat.  

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: HeatStore B.V.
Hoofdsom: €2.495.000.
Nominale waarde: €500 per obligatie.
Inleg: Minimaal €500 (1 obligatie).
Rangorde: Senior obligatielening. Niet achtergesteld aan andere leningen.
Rentevergoeding: 7,2% op jaarbasis.
Rentebetaling: Per kwartaal, telkens op de rente- en aflossingsdatum.
Ingangsdatum 9 december 2022
Looptijd: 3 jaar (36 maanden) vanaf de ingangsdatum.
Aflossing: De obligatielening wordt afgelost door middel van een bullet-afbetaling.
Zekerheden en convenanten:

Het eerste pandrecht op alle activa, inclusief het gedeelte van de  werkvoorraad warmtepompen van de uitgevende instelling, welke is gefinancierd door deze obligatielening.

De uitgevende instelling draagt zorg dat gedurende de looptijd de som van de waarde van de werkvoorraad warmtepompen, het werkkapitaal en de liquide middelen van de uitgevende instelling in ieder geval 1,15 of hoger is dan de uitstaande lening (de ‘minimale dekkingsverplichting’).

Uitgevende instelling houdt liquide middelen in kas (Debt Service Reserve Account DSRA) ter hoogte van twee rentetermijnen.

Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan finance@heattransformers.com 
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

 

(c) HeatStore B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

HeatStore B.V.
Doel van de obligatielening:

Financiering van het werkkapitaal van de uitgevende instelling. Dit werkkapitaal wordt gebruikt voor het financieren van de werkvoorraad warmtepompen.

Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €1.000.000 in de obligatielening geïnvesteerd wordt.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

finance@heattransformers.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.