HalloStroom Markt en Klant B.V. - Groeifinanciering (ronde 3)

HalloStroom Markt en Klant B.V. - Groeifinanciering (ronde 3)
Einddatum: 18 december 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.244.000 verbonden aan de groei van de onderneming met als doel de verkochte zonnestroom systemen versneld te installeren, het verstevigen van de organisatie en het aanhouden van werkkapitaal is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Markt & Klant B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,50%
Streefbedrag € 2.244.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.244.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.244.000 verbonden aan de groei van de onderneming met als doel de verkochte zonnestroom systemen versneld te installeren, het verstevigen van de organisatie en het aanhouden van werkkapitaal is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Markt & Klant B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: HalloStroom Markt & Klant B.V.
Omvang: €2.244.000
Nominale waarde: € 1.000 per obligatie (minimale inleg).
Rangorde: Seniore obligatielening, gelijk in rang met de reeds uitgegeven obligatieleningen, niet achtergesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 7,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie.
Rentebetaling: Per jaar op de rente- en aflossingsdatum.
Ingangsdatum: 18 november 2022
Looptijd: 4 jaar (48 maanden) vanaf de ingangsdatum.

Aflossing:

 

Gedurende de looptijd wordt de obligatielening niet afgelost. De hoofdsom wordt aan het einde van de looptijd geheel afgelost uit de vrije kasstroom van de uitgevende instelling. 

Garantie:

Onvoorwaardelijke garantie van HalloStroom Duurzaam Beheer B.V. voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden.

 
Transactiekosten: 1,5% (incl. BTW) over het ingelegde bedrag bij inschrijving.

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan investeerders@hallostroom.nl  
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

 

(c) HalloStroom Markt & Klant B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

HalloStroom Markt en Klant B.V.

Doel:

Verkochte zonnestroom systemen versneld te installeren, het verstevigen van de organisatie (mensen en IT) en het  aanhouden van werkkapitaal.  

Voorwaarden voor uitgifte:

Dat minimaal € 1.500.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd.

Informatie-memorandum:

Download informatiememorandum

Obligatievoorwaarden:

Download obligatievoorwaarden

AFM informatiedocument:

Download AFM informatiedocument

Stel uw vraag:

Email de aanbieder

Website:

www.hallostroom.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.