Klimaatfonds NL Grond 1 B.V. - Herfinanciering Zonnepercelen

Klimaatfonds NL Grond 1 B.V. - Herfinanciering Zonnepercelen
Einddatum: 24 december 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €3.188.500 verbonden aan de herfinanciering en ontwikkeling, realisatie en exploitatie van nieuwe duurzame energieprojecten is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Klimaatfonds NL Grond 1 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 3.188.500
Geïnvesteerd bedrag € 3.188.500
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €3.188.500 verbonden aan de herfinanciering en ontwikkeling, realisatie en exploitatie van nieuwe duurzame energieprojecten is succesvol gefinancierd.  
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Klimaatfonds NL Grond 1 B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Klimaatfonds NL Grond 1 B.V.
Hoofdsom: €3.188.500
Nominale waarde: €500 per obligatie 
Rangorde: Senior lening. De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 6,5% op jaarbasis 
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald, telkens op de rente- en aflossingsdatum.
Looptijd: Twee (2) jaar 
Ingangsdatum: 1 januari 2023
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost middels een herfinanciering.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Het eerste hypotheekrecht op de gronden;
  • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen van de uitgevende instelling uit hoofde van het recht van opstal dat wordt gevestigd op de gronden ten behoeve van SunInvest 1 B.V. en Zonnig Berkelland B.V.
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan administratie@klimaatfonds.nl 
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

 

(c) Klimaatfonds NL Grond 1 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Klimaatfonds Nederland
Doel van de obligatielening: Het herfinancieren van de gronden. De vrijgekomen middelen zullen voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van nieuwe duurzame energieprojecten worden aangewend.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €1.800.000.
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

administratie@klimaatfonds.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.