EMMETT GREEN BATTERY 7 B.V. - Energie Opslagsysteem

EMMETT GREEN BATTERY 7 B.V. - Energie Opslagsysteem
Einddatum: 30 november 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

De uitgevende instelling, Emmett Green Battery 7 B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 6,0% senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar.

De obligatielening is verbonden aan de aanschaf van een energie opslagsysteem. Emmett Green heeft hiermee als doel de energietransitie te versnellen, en het congestieprobleem op te lossen.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 293.000
Geïnvesteerd bedrag € 293.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf 16 november 2022 om 10:00 uur kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €293.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Emmet Green Battery 7 B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening, verbonden aan de aankoop en exploitatie van een energie opslagsysteem, kortweg EOS. De obligatielening heeft een looptijd van vijf (5) jaar en biedt een rente van 6,0%.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Emmett Green 
Het Nederlandse Emmett Green B.V. heeft als doel de energietransitie te versnellen en combineert gedegen technische kennis, met verstand van financiering, degelijke datamodellen en ondernemerschap. Door veel interne kennis, kan zij dat goed bij de financiers en andere stakeholders uitleggen. En omdat ze geloven in wat ze doen, investeren ze mee als ze de gelegenheid krijgen. Bij Emmett Green weten ze, dat met de juiste beslissingen, de energietransitie geen kostenpost is maar een noodzaak waar een goed renderende business case achter te plaatsen is. Op dit moment initiëert Emmett Green meerdere projecten, investeert ze in assets en reduceert ze broeikasgassen.

 

Emmett Green Battery 7 B.V. (de uitgevende instelling)
Batterijen zijn momenteel essentieel om congestie op het netwerk te beteugelen. Ook zijn batterijen nodig om het elektriciteitsnetwerk stabiel te houden. Daarnaast kan een batterij op een veelvoud van energiemarkten worden ingezet en in diverse situaties, dit om de toepassingen en het rendement van de batterij te vergroten. Uiteraard moet het systeem veilig zijn en een maximale technische levensduur hebben. Om die reden kiest Emmett Green voor specifieke batterijtechnologie. Vanwege schaalgrootte en impact op de energietransitie bouwt Emmett Green aan een portfolio van batterijen. Battery 7 maakt ook onderdeel uit van die strategie en het portfolio.

Emmett Green Battery 7 B.V. is een speciale besloten venootschap die rond de realisatie en exploitatie van een batterij is gestructureerd. Vanuit de B.V. zal een kant-en-klaar batterij-systeem aangekocht worden. Deze wordt aangesloten op bestaande infrastructuur van Emmett Green, zoals transformator, schakelbord, bekabeling, en netaansluiting. De batterij beschikt over een aansturingscomputer die, via het algoritme dat ontwikkeld is door Emmett Green en gekoppeld is via de cloud, met marktsoftware zal communiceren over de financieel meest slimme momenten van laden en ontladen.  

 

Waar investeer ik precies in?
Met de opbrengst van de obligatielening wordt een deel van de aanschafkosten van het energie opslagsysteem gedekt. De resterende benodigde financiering wordt ingebracht in de uitgevende instelling in de vorm van eigen vermogen.

 • Een energie opslagsysteem (hierna EOS) van een vermogen van 500 kW en een opslagcapaciteit van 663 kWh gebaseerd op Lithium Ion Phospahte (LFP) technologie;
 • Het verdienmodel van het EOS is gericht op netbalancering tegen vergoedingen van de netbeheerder en arbitrage op de onbalansmarkt. Daarnaast wordt het EOS ingezet op aanvullende markten zoals day-ahead en intraday trading. Hierdoor vind “benefit-stacking” plaats en is door verschillende inkomstenstromen het verdienmodel naar ons inzicht robuust;
 • De leverancier van het EOS draagt de verantwoordelijkheid voor een werkend systeem. Dit wordt tijdens de bouw en bij oplevering door Emmett Green beoordeeld. Installatie en gereed stelling van het EOS heeft een gebruikelijke termijn van 6-8 maanden. Om zekerheid te bieden aan houders van de obligatielening is rekening gehouden met 12 maanden in de prognoses.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Emmett Green Battery 7 B.V.
Omvang: Maximaal €293.000, minimaal €250.000
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Seniore obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 6,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Per kwartaal op de rente- en aflossingsdatum
Looptijd: 5 jaar (60 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd wordt de obligatielening gedeeltelijk afgelost. Het restant wordt aan het einde van de looptijd afgelost door middel van een herfinanciering.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • de afgesloten projectcontracten van de uitgevende instelling;
 • de activa van de uitgevende instelling; en
 • de aandelen van de uitgevende instelling.

Met een negative pledge verklaring verklaart de uitgevende instelling geen bezwaring van activa te verlenen zonder toestemming van de obligatiehouders.

Transactiekosten: 2,0% (incl. BTW) over het ingelegde bedrag bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €500,00 dat is de nominale waarde (€500,00) plus transactiekosten (€10,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 6,0% op jaarbasis. Deze wordt per kwartaal uitbetaald;
 • Tevens wordt gedurende de looptijd de obligatielening afgelost;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie (afgerond) €633,93 op een investering van €510,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten en tussentijdse aflossingen is uw gemiddelde effectieve rendement 5,60% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van tegenvallende inkomsten doordat de geprognotiseerde inkomsten, zoals vastgesteld door Emmett Green B.V., niet behaald kunnen worden met de exploitatie van het EOS;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of vervroegde aflossing.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Heeft u vragen?
U kan uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via financiering@emmettgreen.nl
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Emmett Green Battery 7 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Emmet Green Battery 7 B.V.
Doel van de obligatielening:

Financiering van een energie opslagsysteem.

Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €250.000 in de obligatielening geïnvesteerd wordt.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

financiering@emmettgreen.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.