EMMETT GREEN BATTERY 7 B.V. - Energie Opslagsysteem

EMMETT GREEN BATTERY 7 B.V. - Energie Opslagsysteem
Einddatum: 30 november 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €293.000 verbonden aan de aanschaf van een energie opslagsysteem is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Emmett Green Battery 7 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 293.000
Geïnvesteerd bedrag € 293.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €293.000 verbonden aan de aanschaf van een energie opslagsysteem is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Emmett Green Battery 7 B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Emmett Green Battery 7 B.V.
Omvang: €293.000
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Seniore obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 6,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Ingangsdatum: 1 december 2022
Rentebetaling: Per kwartaal op de rente- en aflossingsdatum
Looptijd: 5 jaar (60 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd wordt de obligatielening gedeeltelijk afgelost. Het restant wordt aan het einde van de looptijd afgelost door middel van een herfinanciering.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • de afgesloten projectcontracten van de uitgevende instelling;
  • de activa van de uitgevende instelling; en
  • de aandelen van de uitgevende instelling.

Met een negative pledge verklaring verklaart de uitgevende instelling geen bezwaring van activa te verlenen zonder toestemming van de obligatiehouders.

Transactiekosten: 2,0% (incl. BTW) over het ingelegde bedrag bij inschrijving

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan financiering@emmettgreen.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

 

(c) Emmett Green Battery 7 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Emmet Green Battery 7 B.V.
Doel van de obligatielening:

Financiering van een energie opslagsysteem.

Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €250.000 in de obligatielening geïnvesteerd wordt.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

financiering@emmettgreen.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.