Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen (ronde 7)

Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen (ronde 7)
Einddatum: 04 november 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.250.000 verbonden aan de uitbreiding van haar Portefeuille Zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder SoSimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 1.250.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.250.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.250.000 verbonden aan de uitbreiding van haar Portefeuille Zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder SoSimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Sosimple Solar Investment I B.V.
Hoofdsom: €1.250.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde:

Senior (niet achtergesteld aan enige vorm van financiering)

Rentevergoeding: 7,0% op jaarbasis 
Rentebetaling: Jaarlijks op de rentedatum 
Ingansdatum:  18 oktober 2022
Looptijd: 2 jaar en 11 maanden (35 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

  • Een zekerheidsrecht naar Zuid-Afrikaans recht op alle bezittingen van uitgevende instelling in de vorm van een “general notarial bond registered with the South African Registrar of Deeds”.
  • Een zekerheidsrecht naar Zuid-Afrikaans recht middels een overeenkomst tot overdracht (‘ceding’) op de voor overdracht vatbare (toekomstige) rechten/vorderingen uit de afnamecontracten en (indien van toepassing) verzekeringen horende bij alle zonnestroomsystemen in het bezit van de uitgevende instelling.
  • Instaprechten naar Zuid-Afrikaans recht met betrekking tot de beheerscontracten behorende bij alle zonnestroomsystemen van de uitgevende instelling (beheerscontracten voor onderhoud, verbruiksregistratie en facturatie alsmede klant relatiemanagement).
Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@sosimplesolar.nl 
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

 

(c) Sosimple Solar Investment I B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Sosimple Solar Investment - Portefeuille zonnestroomsystemen (ronde 7)
Portefeuille: 24 operationele zonnestroomsystemen en 11 nieuwe zonnestroomsystemen die geinstalleerd worden met de opbrengst van de senior obligatielening. Totaal opgesteld vermogen van ca. 5.500 kWp.
Status: De systemen worden in komende maanden geplaatst op daken van 11 klanten met gesloten inflatie-gekoppelde contracten met een looptijd van minimaal 10 jaar.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €350.000.
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@Sosimplesolar.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.