Trio Investment (Green Farm Energy 2 B.V.) - Acquisitie grond en glastuinbouw zonnestroomsystemen

Trio Investment (Green Farm Energy 2 B.V.) - Acquisitie grond en glastuinbouw zonnestroomsystemen
Einddatum: 11 november 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €842.000 verbonden aan de financiering van een stuk grond inclusief de glastuinbouwkas en om het dak geschikt te maken voor de exploitatie van een zonnestroomsysteem is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Green Farm Energy 2 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,25%
Streefbedrag € 842.000
Geïnvesteerd bedrag € 842.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €842.000 verbonden aan de financiering van een stuk grond inclusief de glastuinbouwkas en om het dak geschikt te maken voor de exploitatie van een zonnestroomsysteem is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Green Farm Energy 2 B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Green Farm Energy 2 B.V.
Hoofdsom: €842.000
Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (1 obligatie)
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 7,25% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald, telkens op de rente- en aflossingsdatum
Ingangsdatum: 21 november 2022
Looptijd: Vier (4) jaar 
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost middels een herfinanciering
Zekerheden:
  • Het eerste hypotheekrecht op de grond en opstal;
  • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige vorderingen) van uitgevende instelling; en
  • Het eerste pandrecht op alle overige activa van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 1,8% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan greenbonds@trioinvest.nl 
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

 

(c) Green Farm Energy 2 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Green Farm Energy 2 B.V.
Doel van de obligatielening:

Het financieren van de aankoop van grond en glastuinbouw opstal en om het dak geschikt te maken voor PV-systemen.

Status: Benodigde vergunningen en SDE subsidie verkregen. Netaansluiting zeker gesteld.
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €750.000 in de obligatielening geinvesteerd wordt.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: greenbonds@trioinvest.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.