VertiDeli - Groeifinanciering

VertiDeli - Groeifinanciering
Einddatum: 30 oktober 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €450.000 verbonden aan de uitbreiding van de voorraadposities en het uitbreiden van personeel is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder VertiDeli Europe B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,50%
Streefbedrag € 450.000
Geïnvesteerd bedrag € 450.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten 
De beoogde €450.000 verbonden aan de uitbreiding van de voorraadposities en het uitbreiden van personeel is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder VertiDeli Europe B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:

VertiDeli Europe B.V.

Obligatielening:

€ 450.000

Nominale waarde:

€ 1.000 per obligatie

Inleg:

Minimaal € 1.000 (1 obligatie)

Rangorde:

Senior lening. De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering. De overige aanwezige lening is achtergesteld aan de obligatielening

Rentevergoeding:

7,5% op jaarbasis

Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt ieder kwartaal achteraf betaald, telkens op de rente- en aflossingsdatum

Ingangsdatum:

3 oktober 2022

Looptijd:

3 jaar (36 maanden) vanaf de ingangsdatum

Aflossing:

 

De obligatielening wordt gedurende de looptijd afgelost conform een lineair schema met aflossingsbetalingen per kwartaal met een grace periode van twee kwartalen (een periode waarin geen aflossingen worden betaald)

Zekerheden:

 

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling;
  • Eerste pandrecht op de activa inclusief de voorraad van de uitgevende instelling waaronder verstaan:
    • Alle roerende zaken van de uitgevende instelling;
    • Alle vorderingen uit verzekeringen van de uitgevende instelling;
    • Alle vorderingen uit overige contracten van de uitgevende instelling.

Transactiekosten:

Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan investeren@vertideli.nl 
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

 

Aanbieder

VertiDeli Europe B.V.
Doel van de obligatielening:

De obligatielening is verbonden aan de uitbreiding van de voorraadposities en het uitbreiden van personeel.

Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal € 300.000 in de obligatielening geïnvesteerd wordt.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

investeren@vertideli.nl

 

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.