HelloRider III - Uitbreiding van portefeuille (elektrische) fietsen

HelloRider III - Uitbreiding van portefeuille (elektrische) fietsen
Einddatum: 29 september 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €450.000 verbonden aan de financiering voor de uitbreiding van haar portefeuille (elektrische) fietsen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HelloRider Finance B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 450.000
Geïnvesteerd bedrag € 450.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €450.000 verbonden aan de financiering voor de uitbreiding van haar portefeuille (elektrische) fietsen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HelloRider Finance B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: HelloRider Finance B.V.
Hoofdsom: €450.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 5,5% op jaarbasis 
Ingangsdatum: 31 augustus 2022
Rentebetaling: Halfjaarlijks
Looptijd: 3 jaar en 6 maanden
Aflossing: Geheel gedurende de looptijd
Zekerheden:
  • Eerste pandrecht op de aandelen van de Uitgevende Instelling
  • Eerste pandrecht op de activa van de Uitgevende Instelling waaronder verstaan:
    • Alle roerende zaken van de Uitgevende instelling;
    • Alle vorderingen uit verzekeringen (inclusief de verzekeringspolis van Atradius);
    • Alle vorderingen uit overige contracten van de Uitgevende Instelling.

Deze zekerheidsrechten worden gedeeld met obligatiehouders van eerder uitgegeven en in de toekomst uit te geven obligatieleningen, waarbij het onderpand automatisch wordt uitgebreid door de toename van de fietsen vloot.

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan administratie@hellorider.com 
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

Aanbieder

HelloRider Finance B.V.
Doel: Het financieren van de uitbreiding van haar portefeuille (elektrische) fietsen
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €300.000
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: administratie@hellorider.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.