BOX Duurzaam B.V. - Groeifinanciering

BOX Duurzaam B.V. - Groeifinanciering
Einddatum: 02 oktober 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 7,5% rente en draag bij aan een verduurzamingsplatform waar particuliere woningeigenaren en eigenaren van zakelijke bedrijfspanden terecht kunnen voor het verduurzamen van hun onroerend goed.

BOX Duurzaam B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar (16 kwartalen).

BOX Duurzaam B.V. heeft 500 gecontracteerde samenwerkingspartners zoals Qualiora Groep, HypotheekCompany en Nationale Hypotheekbond waar gecombineerd ruim 785 hypotheekadviseurs werkzaam zijn.

Geboden rente 7,50%
Streefbedrag € 1.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.000.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 2 september om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van € 1.000.000, lager is dan € 5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

De uitgevende instelling (BOX Duurzaam B.V.) beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal € 1.000.000 op te halen. De obligatielening wordt gebruikt om de groei van de onderneming te financieren. 

De obligatielening biedt een rente van 7,5% per jaar met een looptijd van 4 jaar (16 kwartalen). De obligatielening wordt gedurende de looptijd afgelost conform een lineair schema met aflossingsbetalingen per kwartaal met een grace periode van twee kwartalen (een periode waarin geen aflossingen worden betaald).

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

De uitgevende instelling (BOX Duurzaam B.V.)
BOX Duurzaam B.V., de uitgevende instelling, heeft een eigen verduurzamingsplatform (www.boxduurzaam.nl) waar particuliere woningeigenaren en eigenaren van zakelijke bedrijfspanden terecht kunnen voor het verduurzamen van hun onroerend goed. Voorbeelden van verduurzaming zijn:

 • Het plaatsen van zonnepanelen;
 • Een warmtepomp;
 • Dakisolatie;
 • Spouwmuurinstallatie;
 • Vloerisolatie;
 • HR glas en kozijnen.

De uitgevende instelling hanteert een “One Stop, Full Service” formule en regelt alles van A tot Z voor de particuliere woningeigenaren en eigenaren van zakelijke bedrijfspanden. 
 

Platform www.boxduurzaam.nl
De uitgevende instelling verbindt particuliere woningeigenaren en eigenaren van zakelijke bedrijfspanden met verschillende stakeholders (hypotheekadviseurs, verzekeraars, hypotheekverstrekkers, leveranciers van bijvoorbeeld zonnepanelen en installateurs etc.) aan elkaar op haar verduurzamingsplatform.
 

500 gecontracteerde samenwerkingspartners
De uitgevende instelling werkt o.a. samen met 500 gecontracteerde samenwerkingspartners, waaronder gerenommeerde hypotheekadvieskantoren (waar meer dan 785 hypotheekadviseurs zijn aangesloten), verzekeraars en hypotheekverstrekkers. Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn Qualiora Groep, HypotheekCompany en Nationale Hypotheekbond. Deze hypotheekadviseurs nemen het verduurzamen via de uitgevende instelling mee in hun adviesgesprek, waardoor er een zeer groot en hoge kwaliteit sales netwerk wordt gecreëerd waarin de uitgevende instelling als verduurzamingspartner naar voren wordt geschoven.

 

Voordelen verduurzaming van woningen en bedrijfspanden, BOX Duurzaam helpt
Wie investeert in verduurzaming kan daarvoor 6% extra lenen, boven op de woningwaarde. Je kan dus de verduurzaming (gedeeltelijk) mee financieren met je hypotheek. Dit heeft de volgende voordelen:

 • Je verduurzaamt je particuliere woning / bedrijfspand en bent daarmee voorbereid op de toekomst;
 • Door een gunstiger energielabel kan je rentekorting krijgen op je lening bij de bank;
 • Je maandlasten gaan naar beneden doordat je energielasten dalen;
 • Verduurzaming is rendabel: de hogere hypotheeklasten wegen niet op tegen de lagere energielasten.


Waar investeer ik precies in?  
De uitgevende instelling beoogt € 1.000.000 op te halen met de uitgifte van de obligatielening. Zij zal de inkomsten uit de uitgifte van de obligatielening aanwenden voor:

 • Werkkapitaal ter uitbreiding van de voorraadposities (€ 262.000);
 • De uitbreiding van het business development team (€ 150.000);
 • De uitbreiding van het marketing en sales team (€ 250.000);
 • Professionalisering van de organisatie (€ 100.000);
  Digitalisering van het platform www.boxduurzaam.nl (€ 200.000);
 • Aflossing lening derden (€ 38.000). 

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:

BOX Duurzaam B.V.
 

Obligatielening:

Maximaal € 1.000.000. Minimaal € 750.000.

Nominale waarde:

€ 1.000 per obligatie. 

Inleg:

Minimaal € 1.000 (1 obligatie). 

Rangorde:

Senior (géén achterstelling).

Rentevergoeding:

7,5% op jaarbasis. 

Bonusrente:

 

Mogelijk éénmalig € 25 bonusrente per obligatie mits voldaan wordt aan de bonusvoorwaarde.

Rentebetaling:

De rente wordt per kwartaal achteraf betaald.

Looptijd:

4 jaar (16 kwartalen). 

Aflossing:

 

 

De obligatielening zal gedurende de looptijd geheel afgelost worden middels een lineair schema op kwartaalbasis, rekening houdend met een aflossingsvrije periode van 2 kwartalen na uitgifte. Vervroegde aflossing van de obligatielening is ten allen tijde mogelijk.

Zekerheden:


 

 • Eerste pandrecht op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de uitgevende instelling;
 • Eerste pandrecht op de activa inclusief de voorraad van de uitgevende instelling.

Transactiekosten:

Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders zonder bonusrente:

 • U betaalt per obligatie € 1.020,00 dat is de nominale waarde (€ 1.000,00) plus transactiekosten (€ 20,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 7,5% op jaarbasis;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) € 1.178,13 op een investering van € 1.020,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 6,73% op jaarbasis.

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders met bonusrente:

 • U betaalt per obligatie € 1.020,00 dat is de nominale waarde (€ 1.000,00) plus transactiekosten (€ 20,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 7,5% op jaarbasis;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) € 1.178,13 plus de bonusrente van € 25 in totaal € 1.203,13 op een investering van € 1.020,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 7,64% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van lagere inkomsten door tegenvanvallende verkopen;
 • Risico's van het wegvallen van gecontracteerde hypotheekadviesbureaus; 
 • Overige risico's, waaronder het risico van wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) BOX Duurzaam B.V. , de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

BOX Duurzaam B.V.

Doel van de obligatielening:

 

 

Groeifinanciering t.b.v. werkkapitaal, digitalisering van het platform, professionalisering van de organisatie, het uitbreiden van het team en het aflossen van een lening van derden.
 

Voorwaarden obligatielening:
 

Dat minimaal € 750.000 in de obligatielening geinvesteerd wordt.

Informatie Memorandum:
 

Download informatiememorandum

Obligatie voorwaarden:
 

Download obligatievoorwaarden

AFM Informatiedocument:
 

Download AFM informatiedocument

Stel uw vraag: obligatielening@boxduurzaam.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.