BOX Duurzaam B.V. - Groeifinanciering

BOX Duurzaam B.V. - Groeifinanciering
Einddatum: 02 oktober 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.000.000 verbonden aan de financiering van een verduurzamingsplatform waar particuliere woningeigenaren en eigenaren van zakelijke bedrijfspanden terecht kunnen voor het verduurzamen van hun onroerend goed is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder BOX Duurzaam B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,50%
Streefbedrag € 1.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.000.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.000.000 verbonden aan de financiering van een verduurzamingsplatform waar particuliere woningeigenaren en eigenaren van zakelijke bedrijfspanden terecht kunnen voor het verduurzamen van hun onroerend goed is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder BOX Duurzaam B.V. met dit resultaat.

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:

BOX Duurzaam B.V.
 

Obligatielening:

Maximaal € 1.000.000. Minimaal € 750.000

Nominale waarde:

€ 1.000 per obligatie

Inleg:

Minimaal € 1.000 (1 obligatie)

Rangorde:

Senior (géén achterstelling)

Ingangsdatum: 4 september 2022

Rentevergoeding:

7,5% op jaarbasis

Bonusrente:

 

Mogelijk éénmalig € 25 bonusrente per obligatie mits voldaan wordt aan de bonusvoorwaarde

Rentebetaling:

De rente wordt per kwartaal achteraf betaald

Looptijd:

4 jaar (16 kwartalen)

Aflossing:

 

 

De obligatielening zal gedurende de looptijd geheel afgelost worden middels een lineair schema op kwartaalbasis, rekening houdend met een aflossingsvrije periode van 2 kwartalen na uitgifte. Vervroegde aflossing van de obligatielening is ten allen tijde mogelijk

Zekerheden:


 

  • Eerste pandrecht op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de uitgevende instelling;
  • Eerste pandrecht op de activa inclusief de voorraad van de uitgevende instelling

Transactiekosten:

Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan obligatielening@boxduurzaam.nl 
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

Aanbieder

BOX Duurzaam B.V.

Doel van de obligatielening:

 

 

Groeifinanciering t.b.v. werkkapitaal, digitalisering van het platform, professionalisering van de organisatie, het uitbreiden van het team en het aflossen van een lening van derden.
 

Voorwaarden obligatielening:
 

Dat minimaal € 750.000 in de obligatielening geinvesteerd wordt.

Informatie Memorandum:
 

Download informatiememorandum

Obligatie voorwaarden:
 

Download obligatievoorwaarden

AFM Informatiedocument:
 

Download AFM informatiedocument

Stel uw vraag: obligatielening@boxduurzaam.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.