PowerField - Acquisitie Zonneperceel

PowerField - Acquisitie Zonneperceel
Einddatum: 08 oktober 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €4.052.000 verbonden aan de (her)financiering van de aankoop van grond is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonneperceel XVII B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 4.052.000
Geïnvesteerd bedrag € 4.052.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €4.052.000 verbonden aan de (her)financiering van de aankoop van grond is succesvol gefinancierd.  
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonneperceel XVII B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonneperceel XVII B.V.
Hoofdsom: €4.052.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior lening. De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 6,0% op jaarbasis 
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald, telkens op de rente- en aflossingsdatum.
Ingangsdatum: 7 oktober 2022
Looptijd: Drie (3) jaar 
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost middels een herfinanciering.
Zekerheden: De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.
  • Het eerste hypotheekrecht op de grond;
  • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen van de uitgevende instelling uit hoofde van het recht van opstal dat wordt gevestigd op de grond ten behoeve van Zonnepark Hollandscheveld  B.V.
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@zonneperceel.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

 

(c) Zonneperceel XVII B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Zonneperceel XVII B.V.
Doel van de obligatielening:

Het financieren van de aankoop van grond en het geschikt maken van de grond voor de opstallen van zonnestroom-systemen.

Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €2.600.000 in de obligatielening geïnvesteerd wordt.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@zonneperceel.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.