Green Energy Ghana B.V. - Afvalwaterzuiveringsinstallatie en compostinstallatie

Green Energy Ghana B.V. - Afvalwaterzuiveringsinstallatie en compostinstallatie
Einddatum: 26 september 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 8,0% rente en draag bij aan een beter, schoner en duurzamer Ghana!

Green Energy Ghana B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening met een looptijd van 4,5 jaar (18 kwartalen).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft bijna €5 miljoen subsidie beschikbaar gesteld dat al reeds is geïnvesteerd. Daarnaast geeft één van de aandeelhouders een onvoorwaardelijke garantie af t.b.v. de obligatielening.

Geboden rente 8,00%
Streefbedrag € 2.571.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.571.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 12 augustus om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van € 3.850.000, lager is dan € 5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

De uitgevende instelling (Green Energy Ghana B.V.) beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal € 3.850.000 op te halen. De obligatielening zal grotendeels worden gebruikt ter financiering van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de uitbreiding van de compostproductie.

De obligatielening biedt een rente van 8,0% per jaar met een looptijd van 4,5 jaar (18 kwartalen). De obligatielening wordt gedurende de looptijd afgelost conform een lineair schema met aflossingsbetalingen per kwartaal met een grace periode van vier kwartalen (een periode waarin geen aflossingen worden betaald).

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

De uitgevende instelling
Green Energy Ghana B.V. (hierna GEG), de uitgevende instelling, is een Nederlandse onderneming die in Ghana (Eastern Region, gemeente Nsawam) zorgdraagt voor het inzamelen en verwerken van afvalwater (fecaal water) en organisch afval en daaruit organische compost en irrigatiewater produceert. De belangrijkste bron van inkomsten is de verkoop van compost. Daarnaast ontvangt GEG inkomsten uit SaniStops (toiletbezoeken) en tipping fees (de inzameling van afvalwater).Onvoorwaardelijke garantie
Er is een onvoorwaardelijke garantie van Winny Hoffmann Beheer B.V. afgegeven t.b.v. de obligatielening. Winny Hoffmann Beheer B.V. is de personal holding van mevrouw Winny Hoffmann. Winny Hoffmann is indirect 27,06% aandeelhouder van de uitgevende instelling. 

 

Over Green Energy Ghana B.V. en de subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
In 2013 zijn de aandeelhouders van GEG gaan samenwerken in The Special Treat Project (hierna TST Project). Het doel was om een afvalwaterzuiveringssysteem te ontwikkelen om minimaal 15.000m³ afvalwater te zuiveren, een compostproductie op gang te brengen en de organische compost te verkopen aan de lokale boeren. Tevens steunt de RVO het TST Project middels een subsidie van ruim € 4.500.000 met als voorwaarden dat de aandeelhouders van GEG ruim € 2.000.000 aan eigen middelen hebben ingebracht.

Waarom is dit noodzakelijk in Ghana en waarom is de RVO betrokken?

 • Er is geen gereguleerde inzameling van afvalwater en organisch afval in Ghana. Hierdoor wordt het op straat, in het veld of in de zee gedumpt. Dit zorgt voor veel overlast en vervuiling, tevens is het illegaal. Het centraal inzamelen van afvalwater door GEG is dé oplossing om dit probleem tegen te gaan;
 • Door het afvalwater te zuiveren en het organische afval te verwerken ontstaat er schoon water en organische compost (mest);
 • De natuurlijke mest wordt voordeliger verkocht aan de lokale boeren in plaats van het veel duurdere en geïmporteerde (niet-organische) kunstmest. De prijzen van kunstmest stijgen nog steeds door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, de stijgende energiekosten en de stijgende zeetransport prijzen (containers en brandstoffen);
 • De vraag naar mest trekt sterk aan, de toepassingsratio per hectare stijgt en de bevolking groeit: er is meer mest nodig in Ghana. Ghana kent geen eigen productie van kunstmest, alle mest wordt geïmporteerd;
 • In Ghana groeit het besef dat de ecologische footprint van organische mest vele malen kleiner is dan de kunstmest waardoor de organische mest een duurzame oplossing is voor een groot maatschappelijk probleem. De Ghanese overheid heeft een gunstigere subsidieregeling voor organische compost dan kunstmest (stimulering van milieuvriendelijke landbouw);
 • Door organische mest (tevens ook gecertificeerd) toe te passen blijft het organische stofgehalte van de bodem op peil. Dat is belangrijk voor een stabiele bodemstructuur en een gezond en actief bodemleven dat zorgt voor het vrijkomen van nutriënten en een goede doorlatendheid voor water en lucht.

 

Waar investeer ik precies in?  
De uitgevende instelling beoogt € 3.850.000 op te halen met de uitgifte van de obligatielening. Zij zal de inkomsten uit de uitgifte van de obligatielening aanwenden voor:

 • De (af)bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (€ 2.650.000);
 • Het opschalen van de compostinstallatie (€ 400.000);
 • Werkkapitaal tijdens de opstartfase (€ 400.000);
 • De financierings- en rentekosten voor het eerste jaar van de looptijd (€ 400.000).

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:

Green Energy Ghana B.V.
 

Obligatielening:

Maximaal € 3.850.000. Minimaal € 1.100.000.

Nominale waarde:

€ 1.000 per obligatie. 

Inleg:

Minimaal € 1.000 (1 obligatie). 

Rangorde:

Senior (géén achterstelling).

Rentevergoeding:

8,0% op jaarbasis. 

Rentebetaling:

De rente wordt per kwartaal achteraf betaald.

Looptijd:

4,5  jaar (18 kwartalen). 

Aflossing:

 

De obligatielening zal gedurende de looptijd geheel afgelost worden middels een lineair schema op kwartaalbasis, rekening houdend met een aflossingsvrije periode van 4 kwartalen na uitgifte. Vervroegde aflossing van de obligatielening is ten allen tijde mogelijk.

Zekerheden:

 

 • Eerste pandrecht op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de uitgevende instelling;
 • Er wordt een onvoorwaardelijke garantie afgegeven door Winny Hoffmann Beheer B.V.

Garantie:

 

Een onvoorwaardelijke garantie van Winny Hoffmann Beheer B.V. (de personal holding van mevrouw Winny Hoffmann en indirect 27,06% aandeelhouder van de uitgevende instelling). 

Transactiekosten:

Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie € 1.020,00 dat is de nominale waarde (€ 1.000,00) plus transactiekosten (€ 20,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 8,0% op jaarbasis;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) € 1.230,00 op een investering van € 1.020,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 7,41% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico verbonden aan een vertraagde levering en bouw en/of hogere kosten van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de compostproductie;
 • Risico's van daling verwachte afzet van producten die de uitgevende instelling verkoopt;
 • Overige risico's, waaronder het risico van wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Green Energy Ghana B.V. , de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Green Energy Ghana B.V.
Doel van de obligatielening:

Het financieren van de (af)bouw van een een afvalwaterzuiveringsinstallatie (€ 2.650.000), het opschalen van de compostinstallatie (€ 400.000), werkkapitaal tijdens de opstartfase (€ 400.000) en financierings- en rentekosten voor het eerste jaar van de looptijd (€ 400.000).

Voorwaarden obligatielening: Dat minimaal € 1.100.000 in de obligatielening geinvesteerd wordt.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

info@greenenergyghana.com

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.