Green Energy Ghana B.V. - Afvalwaterzuiveringsinstallatie en compostinstallatie

Green Energy Ghana B.V. - Afvalwaterzuiveringsinstallatie en compostinstallatie
Einddatum: 26 september 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.487.000 verbonden aan de financiering van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de uitbreiding van de compostproductie is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Green Energy Ghana B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 8,00%
Streefbedrag € 2.487.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.487.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.487.000 verbonden aan de financiering van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de uitbreiding van de compostproductie is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Green Energy Ghana B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:

Green Energy Ghana B.V.
 

Obligatielening:

€ 2.487.000

Nominale waarde:

€ 1.000 per obligatie

Inleg:

Minimaal € 1.000 (1 obligatie)

Rangorde:

Senior (géén achterstelling)

Rentevergoeding:

8,0% op jaarbasis

Rentebetaling:

De rente wordt per kwartaal achteraf betaald

Ingansdatum:

26 september 2022

Looptijd:

4,5  jaar (18 kwartalen)

Aflossing:

 

De obligatielening zal gedurende de looptijd geheel afgelost worden middels een lineair schema op kwartaalbasis, rekening houdend met een aflossingsvrije periode van 4 kwartalen na uitgifte. Vervroegde aflossing van de obligatielening is ten allen tijde mogelijk.

Zekerheden:

 

  • Eerste pandrecht op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de uitgevende instelling;
  • Er wordt een onvoorwaardelijke garantie afgegeven door Winny Hoffmann Beheer B.V.

Garantie:

 

Een onvoorwaardelijke garantie van Winny Hoffmann Beheer B.V. (de personal holding van mevrouw Winny Hoffmann en indirect 27,06% aandeelhouder van de uitgevende instelling). 

Transactiekosten:

Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@greenenergyghana.com
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

Aanbieder

Green Energy Ghana B.V.
Doel van de obligatielening:

Het financieren van de (af)bouw van een een afvalwaterzuiveringsinstallatie (€ 2.650.000), het opschalen van de compostinstallatie (€ 400.000), werkkapitaal tijdens de opstartfase (€ 400.000) en financierings- en rentekosten voor het eerste jaar van de looptijd (€ 400.000).

Voorwaarden obligatielening: Dat minimaal € 1.100.000 in de obligatielening geinvesteerd wordt.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

info@greenenergyghana.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.