Trio Investment - PORTEFEUILLE ZONNESTROOMSYSTEMEN (ronde 2)

Trio Investment - PORTEFEUILLE ZONNESTROOMSYSTEMEN (ronde 2)
Einddatum: 08 augustus 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.015.000 verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille van twee zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Pentagram Investment B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 1.015.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.015.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten 
De beoogde €1.015.000 verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille van twee zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Pentagram Investment B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Pentagram Investment B.V.
Hoofdsom: €1.015.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie)
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 5,5% op jaarbasis
Rentebetaling: Halfjaarlijks op de rentedatum
Ingangsdatum: 14 juli 2022
Looptijd: 2 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd afgelost vanuit een herfinanciering
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt (zodra mogelijk per ommegaande) de volgende gedeelde zekerheidsrechten aan de stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling;
  • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) de projectovereenkomsten, waaronder: verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten, dakhuur overeenkomsten, stroomafnameovereenkomsten met elektriciteitsleveranciers, GvO’s en SDE rechten;
  • Eerste hypotheekrecht op het recht van opstal.

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan greenbonds@trioinvest.nl 
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

Aanbieder

Pentagram Investment B.V.
Doel: Het financieren van de realisatie en exploitatie van twee zonnestroomsystemen. 
Status:

Angerlo; klaar voor start bouw, verwachte oplevering Q4 2022.

Westbroek; klaar voor start bouw, verwachte oplevering Augustus 2022.

Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €750.000.
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: greenbonds@trioinvest.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.