BEE Haarweg B.V.- Zonnepark

BEE Haarweg B.V.- Zonnepark
Einddatum: 18 augustus 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Investeer nu, ontvang 4,75% rente en draag bij aan de energietransitie!

BEE Haarweg B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een achtergestelde obligatielening met een looptijd van 15 jaar. De obligatielening zal worden gebruikt voor het herfinancieren van een deel van de realisatiekosten in het zonnepark.

Investeren
Geboden rente 4,75%
Streefbedrag € 300.000
Geïnvesteerd bedrag € 116.500
39%

Beschrijving

***Omwonenden van het zonneveld hebben met voorrang de mogelijkheid gekregen in te schrijven op deze aanbieding***
*** Vanaf donderdag 7 juli om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €300.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

BEE Haarweg B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,75% achtergestelde obligatielening met een looptijd van 15 jaar. De obligatielening zal worden gebruikt voor het herfinancieren van een deel van de realisatiekosten in het zonnepark.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Over de initiatiefnemer

De initiatiefnemer, Blue Elephant Energy (BEE), is een bedrijf dat sinds 2016 actief is in de solar-industrie en voornamelijk in Noord- en West-Europa. De strategie is om een duurzame energieportefeuille op te bouwen die stabiele kasstromen oplevert. Per mei 2022 heeft BEE een wind- en pv-portfolio gecontracteerd met een vermogen van ruim 1,2 GW. Daarnaast is BEE betrokken bij de ontwikkeling van zonne-energieprojecten in Latijns-Amerika, Centraal- en Zuid-Europa met een pijplijn van ca. 2.1 GW.

Waar investeer ik precies in?  

Na een ontwikkeltraject van ca. 3 jaar zijn alle benodigde vergunningen en subsidiebeschikkingen verkregen en is in augustus 2021 begonnen met de bouw van zonnepark Haarweg (het ‘zonnepark’) met een omvang van 6.5MWp. Oplevering van het zonnepark heeft op 12 november 2021 plaatsgevonden. Het zonnepark wordt gedurende een periode van 25 jaar geëxploiteerd en levert ca. 6.728 MWh duurzame elektriciteit per jaar op. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 2.556 huishoudens te voldoen.

De ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het zonnepark vindt plaats in een speciaal daarvoor opgerichte entiteit, BEE Haarweg B.V. In deze entiteit is het eigendom van het zonnepark evenals de aan het zonnepark verbonden contracten, garanties, subsidies en vergunningen ondergebracht. Deze entiteit is eveneens de uitgevende instelling van de obligatielening.

De resterende financiering voor het zonnepark wordt ingebracht door de moedermaatschappij van de uitgevende instelling in de vorm van een (bancaire) projectfinancieringsfaciliteit waarmee nog drie andere zonneparken gefinancierd worden en de inbreng van eigen vermogen door BEE Oost Nederland Solar B.V., een dochtermaatschappij van Blue Elephant Energy AG.

Gedurende het hele ontwikkel proces van het zonnepark stond de maatschappelijke impact centraal bij alle betrokken partijen. Het obligatie-aanbod is dan ook slechts één mijlpaal van de voordelen die het initiatief geeft aan de gemeente en haar inwoners.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: BEE Haarweg B.V.
Hoofdsom: Maximaal €300.000, minimaal op te halen €30.000.
Nominale waarde: €500 per obligatie. 
Inleg: Minimaal €500 (1 obligatie) en maximaal €5.000 (10 obligaties).
Rangorde: Achtergesteld. De obligatielening wordt achtergesteld aan de projectfinanciering.
Rentevergoeding: 4,75% op jaarbasis. 
Rentebetaling: De verschuldigde Rente wordt jaarlijks achteraf betaald.
Looptijd: 15 jaar.
Aflossing: Aflossing gedurende de gehele looptijd conform een lineair schema.
Zekerheden:

Geen.

Transactiekosten: 2,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

  • U betaalt per obligatie €500,00 dat is de nominale waarde (€500,00) plus transactiekosten (€12,50);
  • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 4,75% op jaarbasis;
  • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €690,00 op een investering van €500,00;
  • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 4,4% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van lager dan verwachte elektriciteitsproductie door het zonnepark;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid van obligaties;
  • Overige risico's, waaronder het risico van wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) BEE Haarweg B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

BEE Haarweg B.V.
Doel: Het financieren van het operationele zonnepark BEE Haarweg B.V.
Status: Operationeel sinds 12 november 2021.
Voorwaarden Obligatielening: Maximaal op te halen €300.000 en minimaal te financieren €30.000.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

crowdfundingnl@
blueelephantenergy.com

Investeren

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.