BEE Haarweg B.V.- Zonnepark

BEE Haarweg B.V.- Zonnepark
Einddatum: 18 augustus 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €133.500 verbonden aan de herfinanciering van een deel van de realisatiekosten in het zonnepark is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder BEE Haarweg B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,75%
Streefbedrag € 133.500
Geïnvesteerd bedrag € 133.500
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €133.500 verbonden aan de herfinanciering van een deel van de realisatiekosten in het zonnepark is succesvol gefinancierd. 
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder BEE Haarweg B.V. met dit resultaat.

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: BEE Haarweg B.V.
Hoofdsom: €133.500
Nominale waarde: €500 per obligatie
Rangorde: Achtergesteld. De obligatielening wordt achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding: 4,75% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde Rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Ingangsdatum: 1 september 2022
Looptijd: 15 jaar
Aflossing: Aflossing gedurende de gehele looptijd conform een lineair schema
Zekerheden:

Geen

Transactiekosten: 2,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen? 

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan crowdfundingnl@blueelephantenergy.com
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

Aanbieder

BEE Haarweg B.V.
Doel: Het financieren van het operationele zonnepark BEE Haarweg B.V.
Status: Operationeel sinds 12 november 2021.
Voorwaarden Obligatielening: Maximaal op te halen €300.000 en minimaal te financieren €30.000.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

crowdfundingnl@
blueelephantenergy.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.