Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen (Junior Ronde 2)

Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen (Junior Ronde 2)
Einddatum: 23 september 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €319.000 verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,50%
Streefbedrag € 319.000
Geïnvesteerd bedrag € 319.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €319.000 verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Sosimple Solar Investment I B.V.
Hoofdsom: €319.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Junior (achtergesteld)
Rentevergoeding: 7,5% op jaarbasis 
Ingangsdatum: 19 september 2022
Rentebetaling: Jaarlijks op de rentedatum 
Looptijd: 5 jaar (60 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost
Zekerheden: Geen zekerheden (achtergesteld)
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@sosimplesolar.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

Aanbieder

SoSimple Solar Investment I B.V.
Portefeuille:

22 operationele
zonnestroomsystemen,
6 systemen in aanbouw,
4-10 gecontracteerde 
zonnestroomsystemen.

Status: Systemen worden geplaatst op daken van klanten voor een periode van minimaal 10 jaar.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €100.000
 
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatie voorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@Sosimplesolar.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.