Zonnehuur 2 B.V. - Portefeuille Zonnestroomsystemen

Zonnehuur 2 B.V. - Portefeuille Zonnestroomsystemen
Einddatum: 30 juni 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €105.000 verbonden aan de herfinanciering van de aankoopkosten van een portefeuille operationele zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnehuur 2 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 105.000
Geïnvesteerd bedrag € 105.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €105.000 verbonden aan de herfinanciering van de aankoopkosten van een portefeuille operationele zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. 
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnehuur 2 B.V. met dit resultaat.

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnehuur 2 B.V.
Hoofdsom: €105.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Rangorde: Senior. De obligatielening is niet achtertgesteld aan een andere financiering.
Ingangsdatum:  30 mei 2022
Rentevergoeding: 4,5% op jaarbasis 
Rentebetaling: De verschuldigde Rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing: Gedeeltelijk gedurende de looptijd volgens een annuitair schema. Vervolgens aan het eind van de looptijd volledig afgelost door middel van een herfinanciering.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt ter nakoming van de verplichtingen aan Obligatiehouders en eventuele toekomstige obligatiehouders aan de Stichting het eerste pandrecht op de aandelen en activa van de uitgevende instelling.

  • Eerste pandrecht op de aandelen en activa van de uitgevende instelling

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen? 

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan georgi@lens-energie.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

Aanbieder

Zonnehuur 2 B.V.
Doel: Herfinanciering van de aankoopkosten van een portefeuille operationele zonnestroomsystemen.
Status: Operationeel vanaf januari 2019
Voorwaarden Obligatielening: Dat voor minimaal €105.000 is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie-voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: georgi@lens-energie.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.