OPCHARGE SPV2 - Portefeuille laadpalen

OPCHARGE SPV2 - Portefeuille laadpalen
Einddatum: 23 juni 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €729.000 verbonden aan een deel van de aankoop- en installatiekosten van een portefeuille van 210 laadpalen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder OPCHARGE SPV2 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 729.000
Geïnvesteerd bedrag € 729.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten 
De beoogde €729.000 verbonden aan een deel van de aankoop- en installatiekosten van een portefeuille van 210 laadpalen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder OPCHARGE SPV2 B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: OPCHARGE SPV2 B.V.
Obligatielening: Maximaal €3.000.000
Tranche €729.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Ingangsdatum: 7 juni 2022
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 5,5% op jaarbasis 
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 4 jaar
Aflossing: Jaarlijkse aflossing met aflossing van het resterende bedrag aan het einde van de looptijd uit herfinanciering
Zekerheden:

De Uitgevende Instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan Obligatiehouders (dit omvat dus ook Obligatiehouders in toekomstige tranches).

  • Eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen van de Uitgevende Instelling;
  • Eerste pandrecht op de activa van de Uitgevende Instelling;
  • Eerste pandrecht op de aandelen van de Uitgevende Instelling.

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan investment@opcharge.com
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

Aanbieder

OPCHARGE SPV2 B.V.
Doel van de obligatielening: Het financieren van de aankoop- en installatie van een portefeuille van 840 laadpalen waarvan er 210 met de uitgifte van deze tranche gefinancierd worden
Status: Reeds ontwikkeld, klaar voor installatie
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €500.000 in de obligatielening geinvesteerd wordt
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: investment@opcharge.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.