MisterGreen - Obligatieprogramma Serie 4

MisterGreen - Obligatieprogramma Serie 4
Einddatum: 27 mei 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De €797.000 verbonden aan de financiering en exploitatie van een elektrisch wagenpark, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder MisterGreen Lease II B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 797.000
Geïnvesteerd bedrag € 797.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De €797.000 verbonden aan de financiering en exploitatie van een elektrisch wagenpark, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder MisterGreen Lease II B.V. met dit resultaat.

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de serie obligaties

Uitgevende instelling: MisterGreen Lease II B.V.
Hoofdsom: €797.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Kenmerken: Achtergesteld aan de bankfinanciering en overige crediteuren, pari passu aan de eerder uitgegeven obligatieleningen
Ingangsdatum: 27 mei 2022
Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 48 maanden (4 jaren) 
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd 
Transactiekosten: Eénmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprak van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen? 

Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan obligatie@mistergreen.nl

Aanbieder

Mister Green Lease II B.V.
Doel: De financiering en exploitatie van het elektrisch wagenpark van de uitgevende instelling
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €500.000 in de serie obligaties wordt geïnvesteerd
Prospectus: Download het prospectus
Obligatievoorwaarden: Download de obligatievoorwaarden
Definitieve voorwaarden: Download de definitieve voorwaarden voor serie 4
Stel uw vraag: obligatie@mistergreen.nl
Meer informatie: Meer informatie over investeren in MisterGreen

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.