Spectral Enterprise - Groeifinanciering

Spectral Enterprise - Groeifinanciering
Einddatum: 25 mei 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De €1.789.000 verbonden aan de financiering van de groei van de onderneming is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Spectral Enterprise B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,00% - 8,50%
Streefbedrag € 1.789.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.789.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De €1.789.000 verbonden aan de financiering van de groei van de onderneming, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Spectral Enterprise B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Spectral Enterprise B.V.
Omvang: €1.789.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 25 april 2022

Rentevergoeding:

7,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie;
Éénmalig 7,5% bonusrente, als op de Aflossingsdatum het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) in enig boekjaar voor 2027 €4.000.000 of meer is geweest.
Rentebetaling: Halfjaarlijks op de rentedatum
Looptijd: vijf jaar (60 maanden)
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen? 

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan crowdfunding@spectral.energy
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

 

Aanbieder

Spectral Enterprise B.V.
Doel: Versnellen van de groei van de organisatie
Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor minimaal €500.000 is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

E-mail de uitgevende instelling

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.