BUAN water project B.V. - Waterzuiveringssysteem Botswana

BUAN water project B.V. - Waterzuiveringssysteem Botswana
Einddatum: 27 juli 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 7,0% rente en draag bij aan de waterzuivering in Botswana!

BUAN water project B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar. De obligatielening is verbonden aan de financiering en realisatie van het Waterzuiveringssysteem.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 372.000
Geïnvesteerd bedrag € 372.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf 27 juni 2022 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €1.162.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registreren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering en realisatie van het Waterzuiveringssysteem geeft BUAN water project B.V. een seniore 7,0% obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar. Gedurende de looptijd wordt de lening volledig afgelost conform een annuïtair schema middels inkomsten uit het Waterzuiveringssysteem.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

De initiatiefnemers achter het Waterzuiveringssysteem

AAAS energy B.V. (“AAAS energy”) is een zonne-energieprojectontwikkelaar die projecten in Sub-Sahara-Afrika realiseert. Haar doel is energieproblemen oplossen die zich voordoen bij grote, goed functionerende organisaties die voedsel produceren in voedsel-onzekere landen. De geboden zonne-energieoplossingen lossen naast alleen energieproblemen ook milieuproblemen en socio-economische problemen op. AAAS energy doet dit door gefinancierde zonne-energiesystemen te leveren via lease-structuren, wat resulteert in een veel lagere prijs per kWh dan de klanten nu betalen.

 

BUAN water project

In samenwerking met Agrivolt Be Pty Ltd (“Agrivolt”), de Botswana University of Agriculture and Natural Resources (“BUAN Universiteit”) en MarketVest Ltd heeft AAAS energy vorig jaar een agrivoltaics zonnepark gerealiseerd op de grond van de BUAN Universiteit in Gaborone, Botswana. Na haar succesvolle eerdere samenwerking heeft AAAS energy nu met dezelfde partners een water project ontwikkeld, waar via een waterzuiveringssysteem (het “Waterzuiveringssysteem”) grijs water wordt gefilterd tot drinkwater-kwaliteit. Per jaar zal minimaal 21.600 m3 water gezuiverd worden door het waterzuiveringssysteem volledig op zonne-energie.

Het Waterzuiveringssysteem zal aan Agrivolt verleased worden die op haar beurt het met het Waterzuiveringssysteem gezuiverde water zal verkopen aan de BUAN Universiteit die het water in de eerste plaats zal gebruiken voor landbouw. Om het water ook voor drinkwater te gebruiken moet de installatie gecertificeerd worden, wat in de toekomst een mogelijkheid is.


 

Agrivoltaics-onderzoek

Over de looptijd van het gehele project zal 10% van de opbrengst van het Waterzuiveringssysteem door Agrivolt gealloceerd worden aan agrivoltaics-onderzoek door de BUAN Universiteit, deels in samenwerking met de Universiteit van Wageningen. Onderdeel van dit onderzoek is een uitwisseling van studenten en onderzoekers tussen de universiteiten, mede mogelijk gemaakt door dit prestigieuze project dat naast een prima rendement ook een zeer grote impact kan hebben op de klimaatadaptatie van de landbouw in de hele regio.
 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de financiering en realisatie van het Waterzuiveringssysteem. De rente- en aflossingsverplichtingen onder de obligatielening worden gedekt door de maandelijkse inkomsten uit het verleasen aan de Universiteit van BUAN.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: BUAN water project B.V.
Hoofdsom: Minimaal €325.000 en maximaal €372.000
Nominale waarde: € 1.000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Senior. De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 7,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Op halfjaarlijkse basis, telkens op de rentedatum
Looptijd: 5 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een halfjaarlijks annuïtair schema
Transactiekosten: 2,0% transactiekosten (incl. BTW) voor Inschrijvers.

 

Voor de obligatiehouders betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie € 1.020,00, gelijk aan de nominale waarde (€ 1.000,00) plus transactiekosten (€ 20,00).
 • Iedere obligatie biedt een rente van 7,0% op jaarbasis over de hoofdsom.
 • Gedurende de looptijd wordt halfjaarlijks een deel van de hoofdsom afgelost op basis van een annuïtair schema. Halfjaarlijks ontvangt u dus zowel rente als een deel van de hoofdsom terug.
 • Aan het einde van de looptijd is de obligatie volledig  afgelost en heeft u in totaal € 1.202,41 ontvangen.
 • Uw gemiddelde effectieve rendement is 6,3% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder de ontwikkeling en bouw van het Waterzuiveringssysteem;
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico’s, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten, interpretatie verschillen met betrekking tot en niet nakomen van contract en overeenkomsten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen*.

* Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de projecten op het platform. De aanbieder van het project is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, het door hem geplaatste project en voor de naleving van uit de obligatielening voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) BUAN water project B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

BUAN water project B.V..
Doel: Financiering en realisatie van het Waterzuiveringssysteem in Botswana
Waterzuiveringssysteem capaciteit: ca. 21.600 M3 aan gezuiverd water  
Voorwaarde voor uitgifte: Minimaal op te halen bedrag €325.000
Status: In ontwikkeling, verwacht begin exploitatie: november 2022
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@aaas.energy

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.