BUAN water project B.V. - Waterzuiveringssysteem Botswana

BUAN water project B.V. - Waterzuiveringssysteem Botswana
Einddatum: 27 juli 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €372.000 verbonden aan de financiering en realisatie van het Waterzuiveringssysteem is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder BUAN water project B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 372.000
Geïnvesteerd bedrag € 372.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €372.000 verbonden aan de financiering en realisatie van het Waterzuiveringssysteem is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder BUAN water project B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: BUAN water project B.V.
Hoofdsom: €372.000
Nominale waarde: € 1.000 per obligatie
Kenmerken: Senior. De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 7,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Op halfjaarlijkse basis, telkens op de rentedatum
Ingangsdatum: 1 juli 2022
Looptijd: 5 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een halfjaarlijks annuïtair schema

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@aaas.energy 
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

Aanbieder

BUAN water project B.V..
Doel: Financiering en realisatie van het Waterzuiveringssysteem in Botswana
Waterzuiveringssysteem capaciteit: ca. 21.600 M3 aan gezuiverd water  
Voorwaarde voor uitgifte: Minimaal op te halen bedrag €325.000
Status: In ontwikkeling, verwacht begin exploitatie: november 2022
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@aaas.energy

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.