Zonneveld Dassenberg

Zonneveld Dassenberg
Einddatum: 10 mei 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €300.000 verbonden aan de realisatie van het Zonneveld is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonneveld Dassenberg B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 300.000
Geïnvesteerd bedrag € 300.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €300.000 verbonden aan de realisatie van het Zonneveld is succesvol gefinancierd.  
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonneveld Dassenberg B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonneveld Dassenberg B.V.
Hoofdsom: €300.000
Nominale waarde: €500 per obligatie 
Kenmerken: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Op jaarbasis, telkens op de rentedatum
Ingangsdatum: 20 mei 2022
Looptijd: 15 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan zonnevelddassenberg@odura.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

Aanbieder

Zonneveld Dassenberg B.V..
Doel: Financiering van een deel van de bouwkosten van het Zonneveld
Zonnepark: ca. 8.667.637 kWh / 16.946 zonnepanelen   
Voorwaarde voor uitgifte: Minimaal op te halen bedrag €50.000 
Status: In aanbouw
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: zonnevelddassenberg@odura.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.