GIGA Storage B.V. - Groeifinanciering

GIGA Storage B.V. - Groeifinanciering
Einddatum: 16 juni 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.950.000 verbonden aan de financiering van de ontwikkelingsfase van de onderneming is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder GIGA Storage B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 1.950.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.950.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.950.000 verbonden aan de financiering van de ontwikkelingsfase van de onderneming is succesvol gefinancierd. 
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder GIGA Storage B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: GIGA Storage B.V.
Omvang: €1.950.000
Nominale waarde: €500,- per obligatie 
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering, pari passu met de eerder uitgegeven obligatieleningen
Ingangsdatum: 16 mei 2022

Rentevergoeding:

6,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatielening
Rentebetaling: Halfjaarlijks op de rentedatum
Looptijd: Vijf jaar (60 maanden) 
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost
Zekerheden: Aan obligatiehouders worden geen zekerheden verstrekt

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen? 

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@giga-storage.com
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

Aanbieder

GIGA Storage B.V.
Doel: Voorfinanciering van de ontwikkelingskosten van nieuw te realiseren energieopslagprojecten
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €1.000.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download Informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: Email de aanbieder
Website: www.giga-storage.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.