Celsias Smart 2 B.V. - Portefeuille Duurzame Energiesystemen

Celsias Smart 2 B.V. - Portefeuille Duurzame Energiesystemen
Einddatum: 11 mei 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.050.000 verbonden aan de installatie en exploitatie van een portefeuille duurzame energiesystemen geïnstalleerd in en op 71 energie neutrale smartwoningen, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias Smart 2 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 1.050.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.050.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.050.000 verbonden aan de installatie en exploitatie van een portefeuille duurzame energiesystemen geïnstalleerd in en op 71 energie neutrale smartwoningen, is succesvol gefinancierd. 

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias Smart 2 B.V. met dit resultaat. 


Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum


Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Celsias Smart 2 B.V.
Hoofdsom: €1.050.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 4.5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 1 jaar (12 maanden)
Ingangsdatum: 11 april 2022
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost
Transactiekosten: Eenmalig 0,60% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 


Heeft u vragen? 

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan m.barnhoorn@celsias.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

Aanbieder

Celsias Smart 2 B.V.
Portefeuille

71 duurzaame energiesystemen geïnstalleerd op energieneutrale smartwoningen in meerdere nieuwbouwprojecten

Status: In aanbouw
Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor minimaal € 1.050.000 is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: m.barnhoorn@celsias.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.