MisterGreen - Obligatieprogramma Serie 3

MisterGreen - Obligatieprogramma Serie 3
Einddatum: 06 mei 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €1.000.000 verbonden aan een portefeuille verleasde elektrische auto's is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder MisterGreen Lease II B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 1.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.000.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

De beoogde €1.000.000 verbonden aan een portefeuille verleasde elektrische auto's is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder MisterGreen Lease II B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project 

MisterGreen Lease II B.V. (de uitgevende instelling) geeft achtergestelde obligaties met een looptijd van 4 jaar (48 maanden) uit. 

 

Belangrijkste kenmerken van de serie obligaties

Uitgevende instelling: MisterGreen Lease II B.V.
Hoofdsom: €1.000.000 (serie 3)
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Kenmerken: Achtergesteld aan de bankfinanciering en overige crediteuren, pari passu aan de eerder uitgegeven obligatieleningen
Ingangsdatum: 8 april 2022
Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 48 maanden (4 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd 

 

Updates

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

Heeft u vragen?

Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via MisterGreen Lease II B.V.

Aanbieder

Mister Green Lease II B.V.
Doel: De financiering en exploitatie van het elektrisch wagenpark van de uitgevende instelling
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €500.000 in de serie obligaties wordt geïnvesteerd
Prospectus: Download het prospectus
Obligatievoorwaarden: Download de obligatievoorwaarden
Definitieve voorwaarden: Download de definitieve voorwaarden voor serie 3
Stel uw vraag: obligatie@mistergreen.nl
Meer informatie: Meer informatie over investeren in MisterGreen

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.