Hanergy Europe II – Zonnestroomsysteem

Hanergy Europe II – Zonnestroomsysteem
Einddatum: 21 juni 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €312.000 verbonden aan de installatie en exploitatie van een zonnestroomsysteem is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Eternit Free 5 SRL Unipersonale met dit resultaat.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 312.000
Geïnvesteerd bedrag € 312.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €312.000 verbonden aan de installatie en exploitatie van een zonnestroomsysteem is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Eternit Free 5 SRL Unipersonale met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Eternit Free 5 SRL Unipersonale
Hoofdsom: €312.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Rangorde: Senior. De obligatielening is niet achtertgesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 6,0% op jaarbasis 
Rentebetaling: De verschuldigde Rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Ingangsdatum: 1 juni 2022
Looptijd: 4 jaar
Aflossing: Geheel afgelost gedurende de Looptijd
Zekerheden:

De Uitgevende Instelling zal via een Italiaanse notaris de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan Obligatiehouders vestigen:

  • Eerste pandrecht op de aandelen van de Uitgevende Instelling.

​Het vestigen van de zekerheden in Italië zal vanwege lokale procedures enkele maanden in beslag nemen en zal daarom geen voorwaarde voor uitgifte van de Obligatielening zijn. De Uitgevende Instelling zal zo snel als mogelijk de zekerheden vestigen en Obligatiehouders na vestiging daarvan op de hoogte stellen.

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan operations@hanergy.eu
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

Aanbieder

Eternit Free 5 SRL Unipersonale
Doel: Financiering van de vervanging van de oude zonnepanelen van het Zonnestroomsysteem, het betalen van een openstaande rekening en het recyclen van de oude zonnepanelen.
Status: Operationeel vanaf juli 2022
Voorwaarden Obligatielening: Dat voor minimaal €320.000 is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie-voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: operations@hanergy.eu

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.