Hanergy Europe II – Zonnestroomsysteem

Hanergy Europe II – Zonnestroomsysteem
Einddatum: 21 juni 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 6,0% rente en draag bij aan de energietransitie!

Eternit Free 5 SRL Unipersonale. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een obligatielening met een looptijd van ca. 4 jaar. De obligatielening is verbonden aan de installatie en exploitatie van een zonnestroomsysteem.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 312.000
Geïnvesteerd bedrag € 312.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf 25 april om 10:00 kunnen geïnteresseerden in deze aanbieding investeren***

***Aangepaste aanbieding: de Uitgevende Instelling heeft de rente verhoogd van 5,0% per jaar naar 6,0% per jaar***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €320.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Eternit Free 5 SRL Unipersonale (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 6,0% senior obligatielening met een looptijd van ca. 4 jaar. De opbrengst van de obligatielening wordt gebruikt ter financiering van de vervanging van de oude zonnepanelen van het zonnestroomsysteem, het betalen van openstaande rekening en het recyclen van de oude zonnepanelen.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

De ontwikkelaar

Hanergy Holding Group Ltd. (‘Hanergy’) is een multinationaal duurzaam energiebedrijf en wereldwijd leider op het gebied van dunne film zonnepanelen. Hanergy is opgericht in 1994 en heeft haar hoofdkantoor in Beijing, China. Hanergy heeft kantoren in Azië, Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika en ontwikkelt zonne-energieprojecten, windenergieprojecten en waterkrachtprojecten. Hanergy heeft wereldwijd meer dan 6.000 MW aan waterkrachtprojecten geïnstalleerd en meer dan 131 MW aan windenergieprojecten.

In totaal is er meer dan 100 MW aan door Hanergy geproduceerde zonnepanelen in China geïnstalleerd, en daarbuiten nog kleinere hoeveelheden verspreid over de wereld. In Europa heeft Hanergy zo’n 4.000 (voornamelijk particuliere) installaties geïnstalleerd in de periode van 2012-2015. Vanaf 2015 is de focus gelegd op het ontwikkelen van grootschalige zonnestroomprojecten welke na ontwikkeling doorverkocht worden aan EPC partners.

Het totaal door Hanergy in Europa gerealiseerde vermogen is ca. 15MW, verdeeld projecten in  het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië, Zwitserland en Griekenland. Daarbuiten zijn er tientallen aan MW aan door Hanergy geproduceerde zonnepanelen verkocht aan klanten en partners sinds 2012. Op dit moment heeft Hanergy een pijplijn in Nederland van ca. 10 zonnestroomprojecten, ieder tussen de 100 kW en 5 MW, waarbij de huidige speciale lichtgewicht modules van Hanergy gebruikt zullen worden. Een van deze projecten is op het dak van het EU hoofdkantoor van fietsenfabrikant Giant waar in de komende weken 500kW aan lichtgewicht panelen geïnstalleerd gaan worden.

 

Het zonnestroomsysteem

Eternit Free 5 SRL Unipersonale, de Uitgevende Instelling van de Obligatielening, is opgericht als exploitatiemaatschappij van Hanergy en is een dochteronderneming van de Europese tak van Hanergy, Hanergy Holding (Europe) Coöperatief U.A. Hanergy heeft in 2013  twee zonnestroomsystemen ontwikkeld en geïnstalleerd op de daken van een cementfabriek in L’Aquila, Italië, met het doel om een showcase en demo-installatie voor de toenmalige a-Si technologie te creëren. Een van deze twee zonnestroomsystemen is in eigendom van en wordt geëxploiteerd door de Uitgevende Instelling (het ‘Zonnestroomsysteem’). Het tweede zonnestroomsysteem is eigendom van en wordt geëxploiteerd door een zustermaatschappij van de Uitgevende Instelling. Het Zonnestroomsysteem van de Uitgevende Instelling en het zonnestroomsysteem van de zustermaatschappij hebben elk hun eigen afnamecontracten, installatie- en onderhoudscontracten, subsidietoekenningen en eigen aansluitingen op het net. Ze zijn dus volledig onafhankelijk van elkaar.

De Uitgevende Instelling heeft in de laatste 9 jaar het Zonnestroomsysteem succesvol geëxploiteerd. Aanvankelijk heeft het Zonnestroomsysteem erg goed gepresteerd, maar de zonnepanelen zijn de laatste jaren dusdanig gedegradeerd dat de productie van het Zonnestroomsysteem ondermaats is. Sinds de installatie van het Zonnestroomsysteem 9 jaar geleden zijn zonnepanelen tegenwoordig vele malen goedkoper geworden en is de technologie erg verbeterd. De Uitgevende Instelling heeft dan ook besloten om alle zonnepanelen te vervangen, waardoor het Zonnestroomsysteem weer optimaal zal functioneren. Het vervangen van de zonnepanelen zal gebeuren voor zowel het Zonnestroomsysteem van de Uitgevende Instelling als het zonnestroomsysteem van haar zustermaatschappij. De entiteiten hebben hiervoor elk aparte EPC en O&M contracten.

Na vervanging van de zonnepanelen zal het Zonnestroomsysteem een opgesteld vermogen hebben van ca. 432 kWp met een verwachte jaarlijkse energieproductie van ca. 545 MWh. Voor het Zonnestroomsysteem is een 20-jarige subsidie verkregen vanuit een Italiaans staatsagentschap, waaronder subsidie wordt ontvangen voor de met het Zonnestroomsysteem opgewekte elektriciteit voor een resterende periode van 10 jaar. De elektriciteit wordt afgenomen door hetzelfde staatsagentschap tegen de marktprijs op de Europese energiemarkt. Met de dak-eigenaar is een dakhuurcontract gesloten voor 20 jaar met een resterende periode van 10 jaar.

Waar investeer ik precies in?  
U kunt obligaties kopen die onderdeel zijn van een obligatielening uitgegeven door Eternit Free 5 SRL Unipersonale (de uitgevende instelling). De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken ter financiering van de vervanging van de oude zonnepanelen van het zonnestroomsysteem, het betalen van een openstaande rekening en het recyclen van de oude zonnepanelen. De rente en aflossing aan obligatiehouders wordt gedekt door inkomsten uit de exploitatie van het zonnestroomsysteem.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Eternit Free 5 SRL Unipersonale
Hoofdsom: €320.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior. De obligatielening is niet achtertgesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 6,0% op jaarbasis 
Rentebetaling: De verschuldigde Rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: Ca. 4 jaar
Aflossing: Geheel afgelost gedurende de Looptijd.
Zekerheden:

De Uitgevende Instelling zal via een Italiaanse notaris de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan Obligatiehouders vestigen:

 • Eerste pandrecht op de aandelen van de Uitgevende Instelling.

​Het vestigen van de zekerheden in Italië zal vanwege lokale procedures enkele maanden in beslag nemen en zal daarom geen voorwaarde voor uitgifte van de Obligatielening zijn. De Uitgevende Instelling zal zo snel als mogelijk de zekerheden vestigen en Obligatiehouders na vestiging daarvan op de hoogte stellen.

Transactiekosten: 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.015,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€15,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 6,0% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.180,00 op een investering van €1.015,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 5,44% op jaarbasis.

*Er bestaat wel de vrijwillige mogelijkheid voor Obligatiehouders om in samenwerking met de Uitgevende Instelling de reeds door de Uitgevende Instelling in Italië betaalde bronbelasting (ter hoogte van 10% van de rentepercentage, dus equivalent met extra 0.6% rente) terug te vragen van de Nederlandse Belastingdienst.. Hiervoor kunnen Obligatiehouders in samenwerking met de Uitgevende Instelling, nader te overleggen, declaratieformulieren invullen en het voordeel terugvorderen bij de Nederlandse Belastingdienst aan het eind van elk belastingjaar zo lang de Aflossingsdatum van de Obligatielening niet verstreken is

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van tegenvallende zonistraling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder het risico van wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Eternit Free 5 SRL Unipersonale, de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Eternit Free 5 SRL Unipersonale
Doel: Financiering van de vervanging van de oude zonnepanelen van het Zonnestroomsysteem, het betalen van een openstaande rekening en het recyclen van de oude zonnepanelen.
Status: Operationeel vanaf juli 2022
Voorwaarden Obligatielening: Dat voor minimaal €320.000 is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie-voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: operations@hanergy.eu

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.