De Jong Energie B.V. - Zonnepark Daalkampen

De Jong Energie B.V. - Zonnepark Daalkampen
Einddatum: 16 november 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €500.000 verbonden aan de financiering van een deel van de investeringskosten van het operationele Zonnepark Daalkampen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder De Jong Energie B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 500.000
Geïnvesteerd bedrag € 500.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €500.000 verbonden aan de financiering van een deel van de investeringskosten van het operationele Zonnepark Daalkampen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder De Jong Energie B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: De Jong Energie B.V.
Hoofdsom: €500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Achtergesteld. De obligatielening wordt achtergesteld aan de projectfinanciering.
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis 
Ingangsdatum: 21 november 2022
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: Ca. 4 jaar en 8 maanden
Aflossing: Geheel afgelost gedurende de looptijd op basis van een lineair schema.
Zekerheden: Geen
Transactiekosten: 0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan zonnepark@dejongodoorn.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

 

(c) De Jong Energie B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

De Jong Energie B.V.
Doel: Herfinanciering van een deel van de investering van het operationele zonnepark Daalkampen
Status: Operationeel sinds 21 april 2022
Voorwaarden Obligatielening: Dat voor minimaal €100.000 is geïnvesteerd in de obligatielening  
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie-voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: zonnepark@dejongodoorn.nl 

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.