Windpark Zeewolde - Het grootste burger-windinitiatief van Europa

Windpark Zeewolde - Het grootste burger-windinitiatief van Europa
Einddatum: 31 mei 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De opgehaalde €4.702.500 verbonden aan de exploitatie van Windpark Zeewolde is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Zeewolde B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 4.702.500
Geïnvesteerd bedrag € 4.702.500
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De opgehaalde €4.702.500 verbonden aan de exploitatie van Windpark Zeewolde is succesvol gefinancierd. 

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Zeewolde B.V. met dit resultaat.

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening:

Uitgevende instelling: Windpark Zeewolde B.V.
Hoofdsom: €4.702.500
Nominale waarde: €500 per obligatie 
Inleg: Minimaal €500
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Ingangsdatum: 31 mei 2022
Rentevergoeding: 6,0% op jaarbasis 
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: ca. 10 jaar en 4 maanden
Aflossing: Annuïtaire aflossing
Zekerheden: Er worden geen zekerheden verstrekt aan de obligatiehouders.

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen? 

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan obligaties@wpzbv.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

Aanbieder

Windpark Zeewolde B.V.
Doel: De obligatielening wordt uitgegeven om bewoners en bedrijven in aangrenzende gebieden van het windpark de mogelijkheid te geven financieel te participeren in de exploitatie van het windpark.

Status:

De verwachte opleverdatum van het windpark is 31 juli 2022.
Elektriciteits-productie: Het windpark zal bestaan uit 83 windturbines met een totale capaciteit van ca. 322 MW en een verwachte productie van ca. 0,8 TWh per jaar.
Locatie: Het windpark wordt gebouwd in het buitengebied ten noordwesten van Zeewolde en ten oosten van Almere in de provincie Flevoland.
Voorwaarden Obligatielening: De obligatielening wordt uitgegeven onder de ontbindende voorwaarde dat "Project Completion" behaald wordt vóór 31 december 2022.
Prospectus: Download het prospectus
Obligatie-voorwaarden: Download de obligatievoorwaarden
Postcodegebieden: Download de lijst met postcodegebieden groepen 1 t/m 4
Toestemmings-verklaring: Download de toestemmingsverklaring
Stel uw vraag:

obligaties@wpzbv.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.