Toekomst dak stroom 1 B.V. - Portefeuille zonnestroomsystemen

Toekomst dak stroom 1 B.V. - Portefeuille zonnestroomsystemen
Einddatum: 28 maart 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €1.820.000 verbonden aan de realisatie van zeven zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Toekomst dak stroom 1 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 1.820.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.820.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

De beoogde €1.820.000 verbonden aan de realisatie van zeven zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Toekomst dak stroom 1 B.V. met dit resultaat.
 

Beschrijving van het project 

Toekomst dak stroom 1 B.V. (de uitgevende instelling) geeft een senior obligatielening uit ter hoogte van €1.820.000 met een rente van 4,5% op jaarbasis en een looptijd van 2 jaar.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Toekomst dak stroom 1 B.V.
Hoofdsom: €1.820.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior. De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 4,5% op jaarbasis 
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Ingangsdatum: 1 april 2022
Looptijd: 2 jaar
Aflossing: Geheel aan het einde van de looptijd
Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en/of aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?

Aanbieder

Toekomst dak stroom 1 B.V.
Doel: Het financieren van de realisatie van zeven zonnestroomsystemen.
Status: De oplevering van de zeven zonnestroomsystemen gebeurt naar verwachting tussen mei en augustus 2022.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.