PARKnCHARGE SPV1 - Portefeuille Laadpleinen

PARKnCHARGE SPV1 - Portefeuille Laadpleinen
Einddatum: 04 maart 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €1.500.000 verbonden aan de aankoop en exploitatie een portefeuille van 345 laadpleinen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder PARKnCHARGE SPV1 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 1.500.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.500.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €1.500.000 verbonden aan de aankoop en exploitatie een portefeuille van 345 laadpleinen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder PARKnCHARGE SPV1 B.V. met dit resultaat.
 

Beschrijving van het project
Voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van 345 laadpleinen geeft PARKnCHARGE SPV5 B.V. een senior 4,5% obligatielening uit met een looptijd van 4 jaar. 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: PARKnCHARGE SPV1 B.V.
Hoofdsom: €1.500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Aantal obligaties: 1500
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 1 maart 2022
Rente: 4,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst te betalen op 1 maart 2023.
Transactiekosten: Eénmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,6% op jaarbasis
Looptijd: 48 maanden (vier jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Met uitzondering van het eerste jaar waarin geen aflossing wordt gedaan vind aflossing gedeeltelijk annuïtair, gedurende de looptijd plaats. Aan het einde van de looptijd zal het restant (ca. 75%) middels een herfinanciering worden afgelost
Zekerheden:

Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling
Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling
 

 

Updates

  • Het project is succesvol afgerond en er vinden geen verdere aflossings- en rentebetalingen plaats;

  • Een overzicht van de rente- en/of aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?
Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de uitgevende instelling via info@parkncharge.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

Aanbieder

PARKnCHARGE SPV1 B.V.
Doel: Financiering 345 laadpleinen (490 laadpalen)
Status: Worden gerealiseerd (300 laadpleinen) of zijn operationeel (45 laadpleinen)
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €1.000.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: obligaties@parkncharge.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.