Solar Roof Investments - Portefeuille Zonnestroomsystemen

Solar Roof Investments - Portefeuille Zonnestroomsystemen
Einddatum: 14 februari 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €589.000 verbonden aan een portefeuille van vier operationele zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Solar Roof Investments B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 589.000
Geïnvesteerd bedrag € 589.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

De beoogde €589.000 verbonden aan een portefeuille van vier operationele zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Solar Roof Investments B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project

Solar Roof Investments B.V. exploiteert een operationele portefeuille van vier zonnestroomsystemen met een totaal opgesteld vermogen van circa 1,6 MWp. 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Solar Roof Investment B.V.
Hoofdsom: €589.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior. De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.
Ingangsdatum: 16 februari 2022
Rentevergoeding: 4,5% op jaarbasis 
Rentebetaling: De verschuldigde Rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 10 jaar
Aflossing: Jaarlijks in gelijke treden
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en/of aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen? 

Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de uitgevende instelling via info@solarrooftopfund.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

Aanbieder

Solar Roof Investments B.V.

Doel: De herfinanciering van een operationele portefeuille zonnestroomsystemen 
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €500.000
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@solarrooftopfund.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.