EST-Floattech - Werkkapitaalfinanciering

EST-Floattech - Werkkapitaalfinanciering
Einddatum: 27 februari 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €2.000.000 is verbonden aan de financiering van werkkapitaal en groei van de onderneming die bijdraagt aan verduurzaming van de maritieme sector.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder EFP Solutions B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 2.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.000.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

De beoogde €2.000.000 is verbonden aan de financiering van werkkapitaal en de groei van de onderneming die bijdraagt aan de verduurzaming van de maritieme sector. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder EST-Floattech B.V. met dit resultaat.


Beschrijving van het project

Ter financiering van werkkapitaal en de groei van haar onderneming geeft de uitgevende instelling een achtergestelde obligatielening uit ter hoogte van €2.000.000 met een rente van 6,0% op jaarbasis en een looptijd van 4 jaar.


Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:  EST-Floattech B.V.
Hoofdsom:     €2.000.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 2.000
Kenmerk lening: Achtergesteld aan Senior financiering 
Ingangsdatum: 1 februari 2022
Rente:

6,0% op jaarbasis. Voor het eerst te betalen op 7 december 2021

Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 5,7% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 48 maanden (4 jaar)
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost.

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en/of aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via obligaties@est-floattech.com
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

 

Aanbieder

EST-Floattech B.V.
Doel: Het financieren van werkkapitaal ten behoeve van de groei van de uitgevende instelling
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €1.000.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie-voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: obligaties@est-floattech.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.