Jaguar New Energies - Zonnestroomsystemen

Jaguar New Energies - Zonnestroomsystemen
Einddatum: 18 maart 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De opgehaalde €341.000 om een deel van de gemaakte installatiekosten verbonden aan twee zonnestroomsystemen in Zuid-Afrika te herfinancieren is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd. met dit resultaat.

Geboden rente 5,75%
Streefbedrag € 341.000
Geïnvesteerd bedrag € 341.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De opgehaalde €341.000 om een deel van de gemaakte installatiekosten verbonden aan twee zonnestroomsystemen in Zuid-Afrika te herfinancieren is succesvol gefinancierd. 
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd. met dit resultaat.

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd.
Hoofdsom: €341.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 1 april 2022
Rentevergoeding: 5,75% op jaarbasis 
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 6 jaar
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd gedeeltelijk afgelost (ca. 50%). Het resterende gedeelte (ca. 50%) wordt aan het einde van de looptijd afgelost middels een herfinanciering.
Zekerheden:

Ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders verstrekt de uitgevende instelling aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren het eerste pandrecht op de activa en aandelen van de uitgevende instelling.

Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen? 

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@jaguarnewenergies.com
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

Aanbieder

Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd.
Doel: Herfinancieren van een deel van de gemaakte installatiekosten verbonden aan twee zonnestroomsystemen in Zuid-Afrika. 
Status: Beide zonnestroomsystemen zijn reeds operationeel.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €250.000
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@jaguarnewenergies.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.