Volgroen Stroom 2 B.V. - Portefeuille zonnestroomsystemen (ronde 2)

Volgroen Stroom 2 B.V. - Portefeuille zonnestroomsystemen (ronde 2)
Einddatum: 13 juli 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5% rente en versnel de energietransitie binnen het MKB!

Volgroen Stroom 2 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening met een looptijd van 2,5 jaar. De obligatielening is verbonden aan de bouw van 3 zonnestroomsystemen ter uitbreiding van haar portefeuille zonnestroomsystemen.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 1.100.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.100.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 13 juni om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.120.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Volgroen Stroom 2 B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior 5% obligatielening met een looptijd van 2,5 jaar. De opbrengst van de obligatielening wordt gebruikt voor de financiering van het werkkapitaal en de gedeeltelijke herfinanciering van eigen vermogen dat is aangewend voor de installatie van 3 zonnestroomsystemen ter uitbreiding van haar portefeuille zonnestroomsystemen. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Volgroen Stroom 2 B.V. (de uitgevende instelling)

Volgroen is opgericht in 2012 met als doel om investeerders toegang te bieden tot kleinschalige duurzame energieprojecten en zakelijke eindgebruikers energiebesparing te kunnen aanbieden zonder dat zij hoeven te investeren. Sinds 2020 ontwikkelt Volgroen ook zelf zonnestroomprojecten met SDE subsidie op daken van ondernemers. Hierbij wordt de ondernemer geheel ontzorgd. Deels biedt Volgroen deze systemen in operationele lease aan klanten op locatie aan, deels exploiteert Volgroen deze systemen via speciale project BV’s voor eigen rekening en risico, waarbij de locatie eigenaar een dakhuurvergoeding ontvangt.

Volgroen Stroom 2 B.V. is zo'n speciale project B.V. waarin Volgroen zonnestroomsystemen ontwikkelt. De uitgevende instelling geeft na een succesvolle eerdere obligatielening een nieuwe obligatielening uit voor het financieren van de installatie van 3 nieuwe zonnestroomsystemen ter uitbreiding van haar portefeuille zonnestroomsystemen. 

 

Waar investeer ik precies in?  

Ter financiering van werkkapitaal voor de installatie van 3 zonnestroomsystemen ter uitbreiding van haar portefeuille zonnestroomsystemen geeft de uitgevende instelling een senior obligatielening uit ter hoogte van €1.100.000 met een rente van 5% op jaarbasis en een looptijd van 2,5 jaar. De lening wordt in een keer geheel afgelost aan het einde van de looptijd. 

 

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Volgroen Stroom 2 B.V.
Hoofdsom: Minimaal €750.000 en maximaal €1.100.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 5% op jaarbasis 
Rentebetaling: Halfjaarlijks
Looptijd: 2,5 jaar
Aflossing: Geheel in een keer aan het einde van de looptijd
Zekerheden:

Eerste pandrecht op alle (huidige en toekomstige) vorderingsrechten uit de (huidige en toekomstige) projectovereenkomsten, waaronder verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten, dakhuurovereenkomsten, stroomafnameovereenkomsten met elektriciteitsleveranciers, en SDE rechten die de uitgevende instelling heeft en krijgt.

Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

  • U betaalt per obligatie €1.015,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€15,00);
  • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5% op jaarbasis;
  • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.125,00 op een investering van €1.015,00;
  • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 4,4% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico verbonden aan de installatie van de zonnestroomsystemen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van herfinanciering en het risico van de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder het risico van wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Volgroen Stroom 2 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Volgroen Stroom 2 B.V.
Doel: Het financieren van het werkkapitaal en de gedeeltelijke herfinanciering van eigen vermogen dat is aangewend voor de installatie van 3 zonnestroomsystemen ter uitbreiding van haar portefeuille zonnestroomsystemen. 
Status: De oplevering van de 3 zonnestroomsystemen is naar verwachting juni 2022.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €750.000
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@volgroen.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.