Volgroen Stroom 2 B.V. - Portefeuille zonnestroomsystemen (ronde 2)

Volgroen Stroom 2 B.V. - Portefeuille zonnestroomsystemen (ronde 2)
Einddatum: 13 juli 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.100.000 verbonden aan de financiering van het werkkapitaal en de gedeeltelijke herfinaciering van eigen vermogen dat is aangewend voor de installatie van 3 zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Volgroen Stroom 2 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 1.100.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.100.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.100.000 verbonden aan de financiering van het werkkapitaal en de gedeeltelijke herfinaciering van eigen vermogen dat is aangewend voor de installatie van 3 zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. 
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Volgroen Stroom 2 B.V. met dit resultaat.

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Volgroen Stroom 2 B.V.
Hoofdsom: €1.100.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 22 juni 2022
Rentevergoeding: 5% op jaarbasis 
Rentebetaling: Halfjaarlijks
Looptijd: 2,5 jaar
Aflossing: Geheel in een keer aan het einde van de looptijd
Zekerheden:

Eerste pandrecht op alle (huidige en toekomstige) vorderingsrechten uit de (huidige en toekomstige) projectovereenkomsten, waaronder verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten, dakhuurovereenkomsten, stroomafnameovereenkomsten met elektriciteitsleveranciers, en SDE rechten die de uitgevende instelling heeft en krijgt.

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen? 

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@volgroen.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

Aanbieder

Volgroen Stroom 2 B.V.
Doel: Het financieren van het werkkapitaal en de gedeeltelijke herfinanciering van eigen vermogen dat is aangewend voor de installatie van 3 zonnestroomsystemen ter uitbreiding van haar portefeuille zonnestroomsystemen. 
Status: De oplevering van de 3 zonnestroomsystemen is naar verwachting juni 2022.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €750.000
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@volgroen.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.