UPC Renewables - Masaya Solar zonnepark

UPC Renewables - Masaya Solar zonnepark
Einddatum: 28 februari 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €3.000.000 is verbonden aan een deel van de investeringskosten waarmee het Masaya Solar project wordt gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 3.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 3.000.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

De beoogde €3.000.000 is verbonden aan een deel van de investeringskosten waarmee het Masaya Solar project wordt gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V. met dit resultaat.


Beschrijving van het project 

Ter financiering van de investeringskosten geeft de uitgevende instelling een obligatielening uit ter hoogte van €3.000.000 met een rente van 5,5% op jaarbasis en een looptijd 3 jaar. 


Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V.
Hoofdsom: €3.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Aantal obligaties:  3.000
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 5,5% op jaarbasis. Voor het eerst te betalen op 18 augustus 2022
Rentebetaling: Halfjaarlijks
Looptijd: 3 jaar
Aflossing: Geheel in een keer aan het einde van de looptijd
Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijvingUpdates

  • Een overzicht van de rente- en/of aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.


Heeft u vragen?

Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via obligatie@upcrenewables.com
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

Aanbieder

UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V.
Doel: Het via UPC Renewables Asia Pacific Holdings financieren van een deel van de installatiekosten van het 300 MW Masaya Solar project. 
Status: Onder constructie. De oplevering van het Masaya Solar project is naar verwachting september 2022.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €1.500.000
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: obligatie@upcrenewables.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.