Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw - Samen voor Grond II

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw - Samen voor Grond II
Einddatum: 28 februari 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
Het opgehaalde bedrag van €2.831.000 wat zal dienen voor het aankopen van nieuwe grond ten behoeve van vijf concrete objecten is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw met dit resultaat.

Geboden rente 1,30%
Streefbedrag € 2.831.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.831.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.

Het opgehaalde bedrag van €2.831.000 wat zal dienen voor het aankopen van nieuwe grond ten behoeve van vijf concrete objecten is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project

Voor de financiering van de aankoop van nieuwe gronden ten behoeve van vijf concrete initiatieven die passen bij de natuurvriendelijke landbouw van nieuwe voedselinitiatieven die voldoen aan de doelstelling van Aardpeer, geeft Stichting Grondbeheer een 1,3% obligatielening uit met een looptijd van 15 jaar.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligaties

Uitgevende instelling: Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
Omvang: €2.831.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Rangorde: Seniore positie, de obligaties zijn niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 1,3% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: Vijftien (15) jaar vanaf de ingangsdatum
Ingangsdatum 1 april 2022
Aflossing: De obligaties zullen aan het einde van de looptijd in een keer worden afgelost
Zekerheden: Eerste pandrecht op de inkomsten (vorderingen) uit de verpachting van de grond aan boerenbedrijven die natuurinclusieve landbouw realiseren
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en/of aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

U kan uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via info@bdgrondbeheer.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

Aanbieder

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor minimaal €1.000.000 is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Factsheet Download factsheet
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@bdgrondbeheer.nl
Heeft u vragen? Veelgestelde vragen

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.