De Groene Aggregaat 01 B.V. - Portefeuille Groene Aggregaten

De Groene Aggregaat 01 B.V. - Portefeuille Groene Aggregaten
Einddatum: 07 januari 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, De Groene Aggregaat 01 B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 5,0% senior obligatielening met een looptijd van 6 jaar.

De obligatielening is verbonden aan de aanschaf van 24 nieuwe, duurzame Groene Aggregaten voor haar verhuurportefeuille.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 2.400.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.400.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf dinsdag 7 december om 10:00 uur kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €2.400.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

De Groene Aggregaat 01 B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening verbonden aan de aankoop en exploitatie van 24 Groene Aggregaten. De obligatielening heeft een looptijd van zes (6) jaar en biedt een rente van 5,0%.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

De Groene Aggregaat
Het Nederlandse bedrijf Maru Systems International B.V. heeft een speciale aggregaat ontwikkeld die het gebruik van diesel ten opzichte van de gebruikelijke aggregaten met 80% kan reduceren. Zij loopt daarmee voorop en is op dit moment het enige bedrijf dat grotere hybride aggregaten die volledig in een container zijn geïntegreerd op de markt aanbiedt. Een Groene Aggregaat bestaat uit een container, met daarin een accupakket, uitklapbare zonnepanelen en een kleine back-up dieselmotor die af en toe aanslaat om - indien nodig - de accu's bij te laden.

Sinds ruim vier jaar verhuurt Maru Systems International B.V. Groene Aggregaten aan klanten. Door de toenemende huurvraag voor duurzame aggregaten heeft zij een tekort om aan deze vraag te voldoen. Daarom wil zij middels een speciaal opgerichte entiteit, genaamd De Groene Aggregaat 01 B.V. (de uitgevende instelling) haar bestaande verhuurportefeuille uitbreiden met 24 Groene Aggregaten (de Portefeuille Groene Aggregaten).

 

Waar investeer ik precies in?
Met de opbrengst van de obligatielening wordt een deel van de aanschafkosten van 24 nieuwe Groene Aggregaten ten behoeve van de verhuurmarkt gedekt. De resterende benodigde financiering wordt ingebracht in de uitgevende instelling in de vorm van eigen vermogen.

 • De 24 nieuwe Groene Aggregaten worden 'plug and play' opgeleverd en hebben een verwachte levensduur van minimaal 7 jaar. Gedurende de levensduur kunnen indien nodig componenten vervangen of ge-upgrade worden;
 • De Groene Aggregaten worden, zoals dat nu ook al succesvol gebeurt, verhuurd voor kortere (een week) of langere perioden (twee jaar). Met de inkomsten van de verhuur worden de operationele kosten en financieringsverplichtingen gedekt;
 • Bestaande klanten zijn onder andere Loxam Power, Van den Heuvel Heesche, VSM, KWS, BAM, TNO, Boels, Heijmans, 123Machineverhuur, Strukton, Afezo, van Gelder, Homan, A-Hak.
 • De leverancier van de Groene Aggregaten is ISO 9001 en VCA gecertificeerd. Daarnaast is de Groene Aggregaat zelf getest en beoordeeld met een TÜV certificaat en CE markering. De Groene Aggregaten worden al enkele jaren in markt gezet, zowel via verkoop als verhuur. Er hebben zich in die tijd geen technische problemen met een Groene Aggregaat voorgedaan. 

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: De Groene Aggregaat 01 B.V.
Omvang: Maximaal €2.400.000, minimaal €850.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Seniore obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Per kwartaal op de rente- en aflossingsdatum
Looptijd: 6 jaar (72 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd wordt de obligatielening geheel afgelost
Zekerheden:
 • Eerste pandrecht op de met gelden van deze obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten van de uitgevende instelling;
 • Het eerste pandrecht op de afgesloten (tijdelijke) verhuurcontracten voor de met deze obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten van de uitgevende instelling;
 • Verpanding van de verzekeringspenningen van de met gelden van deze obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten.
Transactiekosten: 2,5% (incl. BTW) over het ingelegde bedrag bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.025,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€25,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,0% op jaarbasis. Deze wordt per kwartaal uitbetaald;
 • Tevens wordt gedurende de looptijd de obligatielening afgelost;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie (afgerond) €1.168,75 op een investering van €1.025,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten en tussentijdse aflossingen is uw gemiddelde effectieve rendement 4,3% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de verhuur van de Groene Aggregaten, waaronder lagere vraag naar Groene Aggregaten dan verwacht, wanbetaling door of faillissement van huurders van Groene Aggregaten of technische problemen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of vervroegde aflossing.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Heeft u vragen?
U kan uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via administratie@maru-systems.com.
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) De Groene Aggregaat 01 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

De Groene Aggregaat 01 B.V.
Portefeuille: 24 Groene Aggregaten, met een vermogen van 45 kVA per stuk. De Groene Aggregaten hebben een geschatte levensduur van minimaal 7 jaar
Status: Klaar om te bouwen. Groene Aggregaten worden 'plug and play' opgeleverd
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €850.000 in de obligatielening wordt geinvesteerd. 
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: Email de aanbieder

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.